Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Sáu 23rd, 2023 trong mục

Y-ACCESS: Dự án Nghiên cứu ứng dụng y tế điện tử trợ giúp Thanh thiếu niên tiếp cận Dịch vụ Chăm sóc tâm lý nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại Việt Nam

Thanh niên Việt Nam có tỷ lệ lo lắng, trầm cảm và căng thẳng cao nhưng ít được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và hỗ trợ tâm lý xã hội. Các yếu tố rủi ro bao gồm áp lực thành công trong học tập, bắt nạt, vai trò giới tính và sự cô lập. Tác động kinh tế xã hội của đại dịch COVID-19 có thể sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức này. Kỹ năng sống và học tập về mặt xã hội và cảm xúc có thể hỗ trợ thanh thiếu niên vượt qua những thách thức mà nếu không được giải quyết có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng hơn. Đề xuất của chúng tôi là phát triển và thử nghiệm một biện pháp can thiệp sức khỏe kỹ thuật số sáng tạo thông qua một ứng dụng sử dụng máy học và AI đồng cảm để cung cấp hỗ trợ tự quản lý phù hợp cho thanh niên ở cấp độ dân số. Ứng dụng này cũng sẽ bao gồm sàng lọc các rối loạn tâm thần phổ biến, nguy cơ tự tử và giới thiệu đến dịch vụ chăm sóc tiêu chuẩn và cấp cứu khi cần thiết. Ứng dụng này sẽ được đồng thiết kế với Hội đồng Tư vấn Thanh niên và được thí điểm trong độ tuổi 15-18 ở Hà Nội, Việt Nam để hiểu liệu ứng dụng này có được chấp nhận và phù hợp với thanh niên Việt Nam hay không và để đánh giá liệu có cần thử nghiệm ngẫu nhiên trên quy mô đầy đủ hay không.