Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Hai 3rd, 2015 trong mục

Hệ thống y tế & Dịch vụ chăm sóc y tế

Việt Nam là một trong số ít quốc gia có mô hình chăm sóc y tế đặc trưng xã hội chủ nghĩa.
Các cán bộ của PHAD nỗ lực giới thiệu các mô hình can thiệp để cải thiện hệ thống y tế với sự hỗ trợ từ các nghiên cứu đánh giá tác động, hiệu quả của mô hình này

Với sự tài trợ từ AP thông qua Hội đồng Dân số, các cán bộ của PHAD đang tiến hành đánh giá tác động của hệ thống y tế điện tử tới các chỉ số sức khỏe của người dân Thái Nguyên.

Các nghiên cứu của PHAD cũng hỗ trợ để xác định các thiếu sót và vấn đề tồn tại trong hệ thông y tế như chất lượng dịch vụ y tế. Các nghiên cứu cố gắng tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ ở những khu vực có thu nhập thấp

Các dự án tại PHAD:

http://phad.vn/vi/ho-tro-cham-soc-phuc-hoi-chuc-nang-ben-vung-va-lien-nganh-cho-nguoi-khuyet-tat-nang-tai-quang-nam-va-binh-dinh-hay-nam-tay-toi/

 http://phad.vn/vi/cai-thien-co-hoi-tiep-can-dich-vu-su-binh-dang-chat-luong-va-viec-su-dung-cac-dich-vu-y-te-tai-cac-tram-y-te-xa-tytx-cho-phu-nu-ngheo-dong-bao-dan-toc-nguoi-dan-song-tai-cac-vung-sau-vung-xa-cua-2/

http://phad.vn/vi/gia-dinh-vung-manh/

http://phad.vn/vi/tang-cuong-kha-nang-tiep-can-dich-vu-cham-soc-toan-dien-dich-vu-ho-tro-cho-tre-mo-coi-hoac-bi-anh-huong-boi-hivaids-tai-tinh-lao-cai/