Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 13th, 2015 trong mục

Sức khỏe môi trường & biến đổi khí hậu

Việc sử dụng một lượng lớn thuốc trừ sâu và hóa chất không theo quy định cho các sản phẩm nông nghiệp, kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu để phát triền các ngành công nghiệp và tầm nhìn hạn chế của người nông dân và cả các cán bộ lãnh đạo đã tạo ra sự thay đổi đáng kể trong mô hình bệnh tật của người Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Các bệnh lây truyền từ bệnh hàng đầu dẫn tới tử vong đã chuyển xuống sau các bệnh ung thư, tim mạch và tai nạ giao thông.

Thêm vào đó, với tốc độ văn minh hóa nhanh chóng, hàng nghìn héc ta rừng bị chặt để dùng cho xây dựng, các ruộng lúa, đưỡng xá hay cả thủy điện. Tất cả những điều đó đã tạo ra những thảm họa không thể lường trước được cho cộng đồng và thảm họa ngày càng nghiêm trọng hơn.

PHAD đã chú trọng nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với con người và cố gắng đưa ra các giải pháp để bảo vệ môi trường như hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, sử dụng đúng liều, các túi, bình đựng hóa chất, thuốc trừ sâu được xử lý và vứt bỏ đúng cách, giới thiệu cho người sử dụng những loại hóa chất, thuốc trừ sâu được dùng và không được dùng trong các hoạt động nông nghiệp và khi bảo quản sản phẩm. Cần trông lại rừng và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Để khắc phục những điều chúng ta đã gây ra, PHAD hướng tới việc can thiệp để giảm tác động của biến đổi khí hậu tới cộng đồng như phải chuẩn bị những gì trước khi có bão, chuẩn bị nước uống, thực phẩm ở nơi an toàn. Cần có nhiều hình thức tập huấn cho cộng đồng về biến đổi khí hậu.

Dự án về sức khỏe môi trường tại PHAD:

http://phad.vn/vi/tang-cuong-tiep-can-nuoc-sach-nha-tieu-hop-ve-sinh-nham-nang-cao-suc-khoe-cua-nguoi-dan-tai-bon-xa-ngheo-thuoc-hai-tinh-ha-nam-va-thanh-hoa/

http://phad.vn/vi/du-an/lap-dat-nha-ve-sinh-sinh-hoc-cho-truong-hoc-tai-xa-mien-nui-ho-quang-phin-huyen-dong-van-ha-giang-mot-dia-ban-thieu-nuoc-nghiem-trong/