Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 27th, 2015 trong mục

Đối tác & Khách hàng

Bộ Y tế PEPFAR Vietnam Cục Phòng, chống HIV/AIDS
Abt Associates Inc. MOJ Bộ Tư pháp PACT Vietnam
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  Tổ chức cứu trẻ em Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chương trình danh dự quốc tế Bộ Quốc Phòng – Cục Quân y  Care International
 Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên Population Council Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương
Đại học Đông Anglia  Đại học Y Hà Nội Tổ chức Y tế Thế Giới
 Đại học Y tế công cộng Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam  Đại học Y dược Thái Nguyên
 Đại học Hofstra Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội Đại học Columbia
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Đại học Toronto Bệnh viện Nhiệt đới trung ương
Đại học Boston Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số Đại học California
IHP  World Learning Đại học Massachusetts Boston The Research Triangle Institute – RTI
Dartmouth Đại học Dartmouth  Đại học Simon Fraser  Đại học New England
University of Melbourne Đại học Melbourne Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Tổ chức cứu trợ nhân đạo CRS
Viện Nghiên cứu kinh tế Châu Á  Đại học Queensland  Grand Challenges Canada
https://home.dartmouth.edu/ https://www.ucdavis.edu/ https://www.idrc-crdi.ca/en