Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 13th, 2015 trong mục

Giới thiệu

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) tin rằng mọi người đều xứng đáng được sống khỏe mạnh trong môi trường kinh tế xã hội tốt. Viện PHAD là một Viện nghiên cứu liên ngành với mục tiêu là tìm hiểu và nâng cao sự công bằng về sức khỏe của người dân đăc biệt là phụ nữ và nhóm người yếu thế khác thông qua các nghiên cứu, đào tạo và can thiệp nhằm bảo vệ nhân quyền cơ bản về sức khỏe. Viện PHAD là một tổ chức phi lợi nhuận về Y tế Công cộng và Khoa học và Kỹ thuật có trụ sở chính tại Hà Nội. Viện PHAD đề cao tinh thần hợp tác trong công việc và luôn cố gắng để cung cấp các tư vấn độc lập, khách quan, dựa trên bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về y tế, khu vực tư nhân và công chúng.