Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 25th, 2015 trong mục

Tổng kết đợt 1 và đề xuất phương hướng thực hiện đợt 2 dự án “Giáo dục đồng nhóm phòng chống HIV/AIDS cho các chiến sỹ mới trong quân đội Việt Nam”

Ngày 29/12/2010, tại Hà Nội, Viện Dân số Sức khỏe và Phát triển đã thực hiện cuộc họp tổng kết đợt 1 (09/2010) dự án : và dự thảo tiến trình thực hiện đợt 2 (02/2011). Tham dự cuộc họp bao gồm Đại diện Cục Quân Y (MMD), đại diện DoD/PEPFAR và Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD).

Đợt 1, dự án được triển khai tại 14 đại bàn Quân Khu, Quân Đoàn trên toàn quốc, PHAD và MMD đã cùng nhau thống nhất nội dung hoạt động liên quan đến đợt tuyển quân tháng 9/2010 (đợt 1). Các hoạt động đã được hai bên cùng xúc tiến thực hiện và hoàn thành, đảm bảo tiến độ chương trình đã đề ra.

Cuộc họp đã được tiến hành giữa các bên liên quan để cùng nhau thảo luận phương hướng tiếp tục thực hiện dự án. Để tiếp tục triển khai đợt 2 của dự án đảm bảo được những yêu cầu về kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng của nhà tài trợ DoD/PEPFAR, PHAD, đồng thời phù hợp với các quy định đặc thù của quân đội.