Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 25th, 2015 trong mục

Thảo luận nhóm của dự án thí điểm mô hình kiểm soát trầm cảm dựa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam

Trong hai ngày 24 và 26/09, trong khuôn khổ các hoạt động của dự án thí điểm mô hình kiểm soát trầm cảm dựa vào hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam,Viện Dân số, Sức khỏe, Phát triển phối hợp cùng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trung tâm Y tế quận Đống Đa và Trung tâm Y tế huyện Thach Thất đã tổ chức 6 cuộc thảo luận nhóm dành cho nhóm cán bộ y tế (2 nhóm)và người dân trên địa bàn huyện Thạch Thất và quận Đống Đa (gồm 4 nhóm, 2 nhóm nam, 2 nhóm nữ). Buổi thảo luận nhóm được thực hiện với mục đích thảo luận về tính phù hợp của tài liệu hướng dẫn các kỹ năng tự kiểm soát trầm cảm khi được sử dụng ở cộng đồng. Qua các cuộc thảo luận, nhóm nghiên cứu đã nhận được các ý kiến góp ý từ các nhóm tham gia trong việc chỉnh sửa tài liệu hướng dẫn các kỹ năng tự kiểm soát sao cho phù hợp với tất cả các đối tượng trong bối cảnh ở Việt Nam

1. Người dân trên địa bàn huyện Thạch Thất thảo luận về sách hướng dẫn các kỹ năng tự kiểm soát trầm cảm.

1FORCUS

2. Cán bộ y tế trên địa bàn quận Đống Đa thảo luận về sách hướng dẫn các kỹ năng tự kiểm soát trầm cảm.
3 FORCUS GROUP
4 FORCUS GROUP