Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tư 6th, 2018 trong mục

Tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức khoẻ của Người dân tại bốn xã nghèo thuộc hai tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa

Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) đã thành công trong việc vận động tổ chức USAID, Hoa Kỳ tài trợ cho dự án Tăng cường nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức khỏe của người dân tại bốn xã nghèo thuộc hai tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa.

Dự án được xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường tiếp cận nước sạch nâng cao sức khoẻ người dân bắt đầu tại hai tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa thông qua việc nâng cao năng lực tại địa phương, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan đoàn thể tại địa phương, cùng với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong việc xử lý các vấn đề ô nhiễm nước và xử lý nước sạch sinh hoạt một cách bền vững. Dự án hướng đến viêc xây dựng các giải pháp bền vững có sự tham gia của các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, và người dân góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia đã được Thủ tướng nêu rõ trong bản kế hoạch phát triển bền vững đến năm 2030.

Trong thời gian 5 năm triển khai dự án Local Works với mục tiêu “Tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức khoẻ của Người dân tại bốn xã nghèo thuộc hai tỉnh Hà Nam và Thanh Hóa”, viện PHAD nhắm tới mục tiêu đưa ra một mô hình dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ và nâng cao sức khoẻ của cộng đồng, đặc biệt là việc giảm các bệnh lây nhiễm đường tiêu hoá và các bệnh liên quan đến nước của người dân tại các xã nghèo vùng nông thôn của Việt Nam. Dự kiến có hơn 20,000 người dân sẽ được hưởng lợi từ dự án.

Vui lòng xem chi tiết dự án tại link sau:

https://waterhealth.phad.org/vi/trang-chu/