Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Hai 5th, 2015 trong mục

Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc toàn diện & dịch vụ hỗ trợ cho trẻ mồ côi hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại tỉnh Lào Cai

Vị trí: Lào Cai.

Thời gian: 1/2010 – 9/2010.

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển đã được chọn là một trong ba tổ chức sẽ hợp tác với PACT để thực hiện dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc toàn diện & dịch vụ hỗ trợ cho trẻ mồ côi hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS” . Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình “Sáng kiến hợp tác trong nước” của Pact Việt Nam thông qua nguồn tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế của Mỹ (USAIDS) thuộc PEPFAR.

Chương trình nhẵm mục đích giúp đỡ những người có HIV, trẻ mồ côi, trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình các em được tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và các hộ trợ xã hội trên cơ sở như cầu của họ. Hỗ trợ bao gồm phương pháp chăm sóc tại nhà và các hoạt động lấy gia đình làm trung tâm với sự tham gia của những người có HIV, trẻ mồ côi, trẻ em dễ bị tổn thương và gia đình các em.

Dự án sẽ được triển khai từ ngày 01/010/2010 đến ngày 01/09/2010 ở huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Dự án tập trung nâng cao năng lực cho những người chăm sóc và cung cấp 1 gói dịch vụ toàn diện cho 250 người có HIV và 100 người bị ảnh hưởng bởi HIV và trẻ em dễ bị tổn thương.