Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 25th, 2015 trong mục

Sử dụng số liệu cho việc ra quyết định DDM3

Trong các ngày từ 07 đến 11 tháng 03 năm 2011, trong khuôn khổ chương trình Sáng kiến chính sách y tế Việt Nam (HPI), tại Thành phố Hồ Chí Minh, PHAD đã phối hợp cùng với Abt, FHI tổ chức khóa tập huấn về “Sử dụng số liệu trong việc ra quyết định” (Data use for Decision Making – DDM). Đây là khóa tập huấn lần thứ III trong chuỗi 11 khóa tập huấn DDM.

Tham dự khóa tập huấn có các chuyên gia tới từ UNAIDS, USAID, FHI, HPI và các cán bộ M&E, cán bộ sử dụng số liệu của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS 7 tỉnh PEPFAR, cán bộ các viện Pasteur Và nhân viên các tổ chức trong và ngoài nước khác.

Trong khóa tập huấn, các học viên được hướng dẫn sử khung logic trong việc lập kế hoạch và phương pháp xây dựng kế hoạch chiến lược cho từng tỉnh.

Cuối khóa tập huấn, cùng với sự hỗ trợ của nhóm kỹ thuật từ HPI, FHI các tỉnh đã trình bày về những số liệu của tỉnh thu thập được và nguồn ngân sách cần thiết cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS trong 5 năm tới