Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 18th, 2021 trong mục

Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vững

Dự án do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) – một tổ chức phi lợi nhuận thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, làm chủ dự án với nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại từ Cộng hòa Séc.

Dự án sẽ được triển khai tại xã Phan Thanh là xã nghèo miền núi, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng với tổng dân số 3,053 người, thuộc dân tộc Dao, Nùng, Mông, Thái. Xã có 3 trường học, gồm trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thời gian triển khai dự án từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021, với tổng kinh phí viện trợ nguyên tệ 447,000 CZK tương đương 20,818 USD.

Dự án nhằm mục tiêu tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường cho học sinh dân tộc thiểu số của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Với dự kiến kết quả mong đợi là: 03 hệ thống cung cấp nước sạch, nước uống học đường tại 03 điểm trường Mầm non, Tiểu học,Trung học cơ sở xã Phan Thanh được lắp đặt và cung cấp nước sạch, nước uống học đường đạt tiêu chuẩn QCVN cho 850 học sinh dân tộc thiểu số ,67 giáo viên là đối tượng hưởng lợi chính; 01 Ban Quản lý hệ thống cấp nước sạch, nước uống học đường được thành lập, quy chế quản lý được ban hành nhằm duy trì sự bền vững hệ thống cấp nước sạch, nước uống học đường; năng lực của Ban Quản lý về cấp nước an toàn và tiết kiệm được nâng cao; giáo viên và học sinh được cải thiện về kiến thức, thái độ và thực hành về nước và sức khỏe, sử dụng nước an toàn tiết kiệm.