Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Ba 1st, 2021 trong mục

Nâng cao chương trình can thiệp hỗ trợ cho người chăm sóc bệnh nhân Sa sút trí tuệ và năng lực nghiên cứu về Sa sút trí tuệ tại Việt Nam” – REACH VN

Bệnh viện Lão khoa Trung ương đang hợp tác cùng với Đại học California, Davis, Hoa Kỳ và Đại học South Carolina, Hoa Kỳ thực hiện Dự án “Nâng cao chương trình can thiệp hỗ trợ cho người chăm sóc bệnh nhân Sa sút trí tuệ và năng lực nghiên cứu về Sa sút trí tuệ tại Việt Nam” – REACH VN trong 5 năm từ năm 2019-2024 do viện Sức khỏe Quốc gia Hoa Kỳ (NIH) tài trợ. Dự án gồm hai chương trình chính là nâng cao năng lực nghiên cứu về sa sút trí tuệ cho các nhà khoa học Việt Nam và hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ.

Trong khuôn khổ dự án này, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển tham gia vào mảng nâng cao năng lực và đánh giá độc lập trong chương trình hỗ trợ người chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ. Chương trình nâng cao năng lực của dự án sẽ có sự hỗ trợ của các chuyên gia và tài trợ một phần kinh phí cho các nghiên cứu viên tại Việt Nam để thực hiện các nghiên cứu liên quan đến sa sút trí tuệ. Chương trình can thiệp hiện đang được thử nghiệm tại tỉnh Hải Dương. Dự kiến trong 4 năm can thiệp sẽ có khoảng 350 người chăm sóc cho bệnh nhân sa sút trí tuệ tham gia vào dự án.

Để biết thêm thông tin về dự án, vui lòng truy cập vào trang web của dự án: https://sasuttritue.vn/