Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 20th, 2015 trong mục

Hệ thống Điện toán Quản lý Thông tin Sức khoẻ (HMIS) ở tỉnh Thái Nguyên

home

Mục đích chính của dự án là nhằm nâng cao kỹ năng lập kế hoạch và ra quyết định dựa vào bằng chứng cho chất lượng và việc sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu ở tỉnh Thái Nguyên thông qua việc phát triển và sử dụng Hệ thống Điện toán Quản lý Thông tin Sức khoẻ (HMIS). Dự án này được thiết kế nhằm cải thiện việc sử dụng dữ liệu sức khoẻ tại Sở Y Tế Thái Nguyên một cách hiệu quả và chính xác đồng thời mở rộng việc lập kế hoạch và quyết định dựa vào bằng chứng thông qua đào tạo năng lực sử dụng số liệu cho các nhân viên y tế tại các tuyến từ xã, huyện đến tỉnh. Dự án này cũng nhằm mục đích phát triển chương trình giảng dạy và nghiên cứu về y tế công cộng của trường Đại học Y dược Thái Nguyên (TNUMP) cũng như để nâng cao năng lực nghiên cứu của các cơ quan nghiên cứu địa phương và nhân viên của họ trong lĩnh vực sức khoẻ để khảo sát các vấn đề quan trọng cho Thái Nguyên trong việc thực hiện Mô hình hoạch định và chính sách dựa trên bằng chứng (EMPM).