Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Bảy 21st, 2023 trong mục

Đề tài: ứng dụng thông điệp mHealth nhằm Thúc đẩy việc sử dụng Đường dây tư vấn Cai thuốc lá và Cai nghiện của Người sống chung với HIV (PLWH) tại Việt Nam (M2Q2-HIV)

Nghiên cứu Tin nhắn mHealth để Thúc đẩy việc sử dụng Đường dây cai thuốc lá và Cai thuốc lá ở những người sống chung với HIV (PLWH) tại Việt Nam (M2Q2-HIV) là bản điều chỉnh của can thiệp cai thuốc lá được điều chỉnh bằng máy tính hiện tại của chúng tôi tại Việt Nam (NCI/Fogarty 1R01TW010647). Chúng tôi tìm cách thúc đẩy các nguồn lực của chính phủ chưa được sử dụng đúng mức cho sức khỏe cộng đồng (cai thuốc) và liệu pháp thay thế nicotin (NRT) giữa những người PLWH một cách bền vững.

Mục tiêu cụ thể của chúng tôi là:

Mục đích 1: Điều chỉnh hệ thống nhắn tin ngang hàng M2Q2 của Việt Nam, can thiệp nhắn tin được điều chỉnh bằng máy tính cho những người hút thuốc có PLWH:
1a: Thực hiện các cuộc phỏng vấn định tính với các bên liên quan chính (nhà cung cấp dịch vụ (n=5) và nhân viên y tế cộng đồng (n=10)) và những người hút thuốc có PLWH (n=20), đánh giá sự kỳ thị liên quan đến HIV và/hoặc sử dụng đồng thời chất kích thích, khoảng cách đào tạo, sử dụng thuốc lá và nhận thức về nhu cầu hỗ trợ cai nghiện.
1b: Sử dụng cùng 20 người hút thuốc PLWH, phát triển các thông điệp ngang hàng bằng cách sử dụng chiến lược đồng viết.
1c: Tiến hành 3-4 thí điểm nhỏ (n=15) để kiểm tra và tinh chỉnh các giao thức và công nghệ nghiên cứu.

Mục đích 2: Chọn ngẫu nhiên 750 người PLWH hút thuốc và theo dõi họ trong sáu tháng để đánh giá hiệu quả và xử lý kết quả của M2Q2-HIV so với kiểm soát nhắn tin tối thiểu.
Các giả thuyết về hiệu quả:
H1 (Chính): Can thiệp PLWH Những người hút thuốc sẽ có tỷ lệ carbon monoxide (CO) được xác minh cao hơn, chấm dứt tỷ lệ hiện mắc sau sáu tháng, bảy ngày so với những người hút thuốc so sánh.
Các giả thuyết về quy trình:
H2: Can thiệp PLWH Những người hút thuốc sẽ có điểm số về năng lực bản thân cao hơn so với những người hút thuốc so sánh.
H3: Can thiệp PLWH Những người hút thuốc sẽ có tỷ lệ sử dụng NRT và bỏ thuốc cao hơn so với những người hút thuốc so sánh.
H4: Các quy trình đo lường cụ thể (ví dụ: tự tin vào năng lực bản thân; bỏ thuốc; sử dụng NRT) sẽ làm trung gian một phần hiệu quả can thiệp quan sát được.

Mục đích 3: Chuẩn bị cho việc phổ biến rộng rãi trên toàn quốc bằng cách đánh giá khả năng chấp nhận và các yếu tố theo bối cảnh được hướng dẫn bởi Mô hình Thực tiễn, Triển khai Mạnh mẽ và Bền vững (PRISM) bằng cách sử dụng các cuộc phỏng vấn định tính với các bên liên quan chính (n=15) và những người hút thuốc PLWH (n=30).

Giả thuyết chính của chúng tôi là những người hút thuốc trong nhóm can thiệp PLWH sẽ có tỷ lệ cai thuốc lá cao hơn so với những người hút thuốc trong nhóm so sánh.

Dự án đã được chính phủ phê duyệt và đang được triển khai tại Hải Phòng và Quảng Ninh với sự phối hợp của các Sở Y tế, CDC và 24 OPC tại hai tỉnh.