Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 21st, 2015 trong mục

Cải thiện cơ hội tiếp cận dịch vụ, sự bình đẳng, chất lượng và việc sử dụng các dịch vụ y tế tại các trạm y tế xã (TYTX) cho phụ nữ nghèo, đồng bào dân tộc, người dân sống tại các vùng sâu vùng xa của Thái Nguyên

Thời gian: 2010-2012

Đây là sự hợp tác giữa Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) và Hội đồng dân số Mỹ ở Việt Nam (PCVN) với mục đích chung là đánh giá ảnh hưởng của hệ thống HMIS mới ở Thái Nguyên và thẩm định một phần các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu ở các xã bằng việc phân tích các chi tiêu cho y tế của dân tự bỏ ra cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tư nhân và nhà nước, tập trung vào đối tượng người nghèo và người dân tộc ở các vùng sâu vùng xa.

Nghiên cứu sẽ dùng các phương pháp định tính, định lượng và các thiết kế nghiên cứu từ không thử nghiệm (nghiên cứu chẩn đoán) đến bán thử nghiệm. Các phương pháp để thu thập dữ liệu được lựa chọn phù hợp với các mục đích nghiên cứu: Bảng câu hỏi, phỏng vấn chuyên sâu, 2 vòng điều tra cơ sở của trạm y tế để đáp ứng mục tiêu thứ nhất; khảo sát dựa trên dân số cho mục tiêu thứ hai và ba và điều tra các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế cho mục tiêu thứ tư và năm. Điều tra dựa trên dân số nhằm vào dân số chung dặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ, trẻ em và người huyết áp cao. 60 trong số 180 xã của Thái Nguyên sẽ được lựa chọn cho điều tra. Khoảng 4.320 người trong độ tuổi từ 15 đến 60 sẽ được mời tham gia vào điều tra dân số. Đến cuối dự án, sẽ có 5 báo cáo được nộp, báo cáo có tiềm năng sẽ được in trên tạp chí quốc gia và tạp chí danh tiếng thế giới. Bốn bản tóm tắt chính sách sẽ được chuẩn bị. Những báo cáo và tóm tắt này sẽ được thuyết trình trong một cuộc họp dành cho các nhà quản lý y tế, nhà hoạch định chính sách ở Thái Nguyên. Nghiên cứu này mở ra cơ hội cho các ấn phẩm chung của Đại học Y dược Thái Nguyên, Sở Y tế Thái Nguyên, các chuyên gia độc lập và các nhân viên của Hội đồng dân số từ các văn phòng khác.