Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười 22nd, 2019 trong mục

Tuyển dụng – Tư vấn trưởng nhóm khám sàng lọc Người khuyết tật _ Dự án HMH

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cần tuyển 01 ứng viên cho vị trí sau: Tư vấn trưởng nhóm khám sàng lọc Người Khuyết tật.

Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc cho dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)”. Địa điểm làm việc: Tại nhà hoặc văn phòng của chuyên gia tư vấn, và một chuyến đi tham gia hỗ trợ đợt khám sàng lọc tại Bình Định.

Mô tả về dự án:
Việt Nam có số lượng người khuyết tật đáng kể. Tại tỉnh Bình Định, có khoảng 33,000 người khuyết tật, chiếm 2,12% dân số, trong đó 63% là người khuyết tật. Tỉnh Quảng Nam có hơn 100,000 người khuyết tật trên tổng số khoảng 1,4 triệu dân, trong đó 60% là người khuyết tật nặng. Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong phát triển kinh tế cũng như cung cấp các dịch vụ cho người dân, bao gồm dịch vụ cho người khuyết tật và người khuyết tật nặng. Người khuyết tật nhận được một số hỗ trợ về tài chính, thiết bị trợ giúp và các dịch vụ vật lý trị liệu cho người khuyết tật nặng, chất lượng của các dịch vụ phục hồi chức năng và sự phối hợp giữa các ngành phục hồi chức năng, đặc biệt là các dịch vụ cho người khuyết tật nặng thường yêu cầu nhiều hình thức hỗ trợ.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, một mô hình phục hồi chức năng bền vững và liên ngành (vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) cho người khuyết tật nặng được phát triển thông qua tăng cường các dịch vụ phục hồi chức năng tại cấp huyện và cấp tỉnh và củng cố hệ thống chuyển gửi giữa các cấp. Để mô hình này được phát triển bền vững và hiệu quả thì buộc mô hình này phải thực hiện trong hệ thống bệnh viện cũng như trong cộng đồng để hỗ trợ người khuyết tật nặng và người chăm sóc người khuyết tật nặng có thể hiểu và tiếp cận các dịch vụ sẵn có. Dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)” được thực hiện bởi Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS). Dự án sẽ xây dựng một mô hình phục hồi chức năng bền vững ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật nặng, đặc biệt là rào cản về giới và tính dễ bị tổn thương. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong vòng 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2021.

Trong khuôn khổ Dự án, một cuộc điều tra thông tin ban đầu về NKT đã được thực hiện từ ngày 10 tháng 6 đến 24 tháng 7 năm 2019 ở 15 xã của 3 huyện Dự án, tỉnh Bình Định là Cát Tân, Cát Hưng, Cát Trinh, Cát Lâm và Cát Khánh của huyện Phù Cát; Phước An, Phước Thành, Phước Lộc, TT Diêu Trì và TT Tuy Phước của huyện Tuy Phước; và Bình Thành, Bình Hòa, Bình Tân, Bình Thuận và Tây Giang của huyện Tây Sơn. Tổng số NKT được điều tra xác định tình trạng khuyết tật, tình trạng chức năng và nhu cầu PHCN, nhu cầu hỗ trợ là 2.551 người, gồm 762 người ở các xã tại huyện Phù Cát, 1.167 người ở huyện Tuy Phước và 610 người ở huyện Tây Sơn. Kết quả điều tra NKT tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam báo cáo có 940 NKT tại 05 xã dự án: Bình Hải, Bình Minh, Bình Quý, Bình Triều, Bình Lãnh.

Theo kế hoạch dự án, tổ chức CRS triển khai hoạt động khám sàng lọc nhằm xác định thực trạng khuyết tật từ góc độ chuyên môn, nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ, chuyển gửi PHCN và chăm sóc sức khỏe đối với NKT được điều tra. CRS và PHAD xác định ưu tiên lựa chọn các tiêu chí NKT có suy giảm chức năng vận động, chức năng sinh hoạt đời sống hàng ngày để xác định mức độ can thiệp của dự án.

Dự kiến tổ chức CRS phối hợp với Sở Y tế và các huyện địa bàn dự án triển khai khám sàng lọc cho dự kiến 250-300 NKT nặng tại huyện Phù Cát và 300-350 NKT nặng tại huyện Tuy Phước trong tháng 11 và tháng 12 năm 2019, và khoảng 200 NKT nặng tại huyện Thăng Bình trong tháng 12/2019 và tháng 01/2020. Thành phần đoàn khám dự kiến gồm các bác sĩ đa khoa, bác sĩ PHCN, bác sĩ tâm thần, thần kinh từ bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện và có sự tham gia hỗ trợ của trạm y tế xã. Để điều phối công tác đoàn khám về chuyên môn, tổ chức CRS cần tìm một chuyên gia Trưởng đoàn khám sàng lọc để hỗ trợ CRS trong hoạt động này.

Mô tả công việc:
Tư vấn chuyên môn tổng thể cho hoạt động khám sàng lọc cụ thể gồm:
• Góp ý cho kế hoạch dự thảo hoạt động khám sàng lọc của tổ chức CRS (bao gồm cả hình thức khám tập trung tại trạm y tế xã và khám tại gia đình);
• Xây dựng phiếu khám gồm: 1) Phiếu khám tổng quát, 2) Phiếu khám chuyên khoa sâu về khuyết tật vận động; 3) Phiếu khám chuyên khoa sâu về tâm thần, thần kinh;
• Làm việc với đoàn bác sĩ tuyến tỉnh để thống nhất mục tiêu, cách thức triển khai, giới thiệu phiếu khám và công tác tổ chức của địa phương;
• Tập huấn về phiếu khám;
• Tham gia trực tiếp một đợt khám để cùng thống nhất nội dung và rút kinh nghiệm về chuyên môn với đoàn bác sĩ, Sở Y tế và tổ chức CRS;
• Phân tích số liệu từ phiếu khám thu thập đi kèm các danh sách như các khuyến nghị nêu trong báo cáo;
• Viết báo cáo công tác khám sàng lọc và các khuyến nghị tập trung: 1) khuyến nghị về nhóm đối tượng chăm sóc tại nhà, 2) khuyến nghị về các hoạt động chuyển gửi nhằm kiểm soát khả năng bệnh tật và sức khỏe do khuyết tật gây nên, biện pháp nhằm giảm nhẹ khả năng trình trạng bệnh và khuyết tật và khuyến nghị các hoạt động hỗ trợ, PHCN tại các tuyến trên.
• Báo cáo cuối cùng dự kiến nộp ngày 15/02/2020.

Yêu cầu:
Quốc tịch: Việt Nam.
Trình độ chuyên môn:
Ít nhất là thạc sĩ về PHCN và 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực PHCN và/hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm từng tham gia khám sàng lọc NKT (đặc biệt ưu tiên chuyên gia có kinh nghiệm trưởng đoàn khám);
Kinh nghiệm làm việc về PHCN trong cộng đồng.

Quyền Lợi:
Mức lương: Theo quy định dự án;
Thời gian làm việc: Linh hoạt, theo thỏa thuận;
Hợp đồng: Hợp đồng giao khoán.

Nơi làm việc: Tại nhà hoặc văn phòng của chuyên gia tư vấn, và một chuyến đi tham gia hỗ trợ đợt khám sàng lọc tại Bình Định.

Cách thức nhận hồ sơ:
– Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: van@phad.org
– Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “TNKSL_21Oct19_NguyenVanAnh”)
Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 31/10/2019

Hạng mục hồ sơ:
1. Lý lịch trích ngang – “Biodata” theo mẫu của USAID (Biodata_USAID. Form tải về từ link:https://www.dropbox.com/s/p3pkcgi0x3732sq/Mau%20so%2013-PHAD_Form%20USAID%20Biodata%20Template.docx?dl=0); hoặc: https://bit.ly/2Yv5lSO
2. CV (bằng tiếng Anh) tóm tắt kinh nghiệm, trình độ…, thông tin của (những) người giới thiệu (họ tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email);
3. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).
4. CMND/CCCD (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:
– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
– Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả