Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười 8th, 2019 trong mục

Tuyển dụng – Phiên dịch viên cho Chuyên gia đào tạo hoạt động trị liệu kiêm giám sát lâm sàng_Dự án HMH

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cần tuyển 01 ứng viên cho vị trí sau: Phiên dịch viên cho Chuyên gia đào tạo hoạt động trị liệu kiêm giám sát lâm sàng.
Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc cho dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)”. Cán bộ được tuyển dụng sẽ làm việc tại thành phố Huế.

Mô tả về dự án:
Việt Nam có số lượng người khuyết tật đáng kể. Tại tỉnh Bình Định, có khoảng 33,000 người khuyết tật, chiếm 2,12% dân số, trong đó 63% là người khuyết tật. Tỉnh Quảng Nam có hơn 100,000 người khuyết tật trên tổng số khoảng 1,4 triệu dân, trong đó 60% là người khuyết tật nặng. Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong phát triển kinh tế cũng như cung cấp các dịch vụ cho người dân, bao gồm dịch vụ cho người khuyết tật và người khuyết tật nặng. Người khuyết tật nhận được một số hỗ trợ về tài chính, thiết bị trợ giúp và các dịch vụ vật lý trị liệu cho người khuyết tật nặng, chất lượng của các dịch vụ phục hồi chức năng và sự phối hợp giữa các ngành phục hồi chức năng, đặc biệt là các dịch vụ cho người khuyết tật nặng thường yêu cầu nhiều hình thức hỗ trợ.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, một mô hình phục hồi chức năng bền vững và liên ngành (vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) cho người khuyết tật nặng được phát triển thông qua tăng cường các dịch vụ phục hồi chức năng tại cấp huyện và cấp tỉnh và củng cố hệ thống chuyển gửi giữa các cấp. Để mô hình này được phát triển bền vững và hiệu quả thì buộc mô hình này phải thực hiện trong hệ thống bệnh viện cũng như trong cộng đồng để hỗ trợ người khuyết tật nặng và người chăm sóc người khuyết tật nặng có thể hiểu và tiếp cận các dịch vụ sẵn có. Dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)” được thực hiện bởi Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS). Dự án sẽ xây dựng một mô hình phục hồi chức năng bền vững ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật nặng, đặc biệt là rào cản về giới và tính dễ bị tổn thương. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong vòng 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2021.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Dự án là tăng cường 10 đơn vị dịch vụ phục hồi chức năng liên ngành tại các bệnh viện tỉnh và huyện ở tỉnh Bình Định. 16 đến 18 điều dưỡng viên đại học và / hoặc người hành nghề phục hồi chức năng của các đơn vị / khoa phục hồi chức năng của bệnh viện tỉnh và trung tâm y tế huyện ở tỉnh Bình Định sẽ được chọn cho một khóa đào tạo hoạt động trị liệu (HĐTL) 12 tháng chính thức tại Đại học Y Dược Huế. Khóa học dự kiến khai giảng vào tháng 10 năm 2019.

Do chưa có chương trình đào tạo HĐTL chính thức cũng như chưa có các khóa đào tạo HĐTL tại Việt Nam, Dự án cần có sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhà tư vấn quốc tế để phát triển tài liệu và kế hoạch bài học, điều hành các buổi lý thuyết, hỗ trợ và giám sát. Dự án đã chọn và ký hợp đồng với một Chuyên gia đào tạo hoạt động trị liệu từ Ấn Độ sang làm việc với Trường Đại học Y Dược Huế trong khuôn khổ chương trình đảo tạo nói trên. Hiện tại Dự án đang tìm để ký hợp đồng với một phiên dịch chuyên ngành hoạt động trị liệu nhằm hỗ trợ về rào cản ngôn ngữ Anh-Việt giữa Chuyên gia Ấn Độ và Đại học Y Dược Huế và học viên của khóa học.

Mô tả công việc:
• Dịch tất cả các giờ giảng bài trên lớp của Chuyên gia đào tạo HĐTL có liên quan đến khóa đào tạo HĐTL của Dự án;
• Dịch tất cả các tài liệu giảng dạy HĐTL và các tài liệu, báo cáo khác theo yêu cầu của Chuyên gia đào tạo HĐTL và có liên quan đến chương trình khóa học;
• Dịch tất cả các cuộc họp giữa Chuyên gia đào tạo HĐTL và Trường Đại học Y Dược Huế và các bên khác có liên quan;
• Dịch các cuộc họp giữa CRS và các đối tác liên quan đến khóa đào tạo;
• Dịch tất cả các buổi giám sát lâm sàng của Chuyên gia đào tạo HĐTL có liên quan đến khóa đào tạo;
• Dịch cho chuyên gia đào tạo HĐTL trong quá trình thực tập tốt nghiệp tại Bình Định;
• Tham gia dịch tài liệu dữ án có liên quan theo phân công của nhóm dự án HMH; và
• Là người hỗ trợ Chuyên gia đào tạo HĐTL trong các vấn đề ứng xử liên quan đến văn hóa địa phương.

Yêu cầu:
– Trình độ chuyên môn:
Ít nhất là cử nhân chuyên ngành Anh ngữ hoặc đại học/cao đẳng về PHCN cùng với trình độ tiếng Anh proficiency
Có kiến thức về hoạt động trị liệu hoặc vật lý trị liệu hoặc y khoa thực hành
Sử dụng thành thạo máy vi tính và Microsoft WORD, Excel, PowerPoints và PDF
– Kinh nghiệm:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về phiên dịch Anh-Việt
Có kinh nghiệm về phiên dịch cho các lớp tập huấn và các hoạt động chuyên môn về ngành y
Đã từng phiên dịch trong môi trường bệnh viện
Kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt và có khả năng xây dựng mối quan hệ trong môi trường đa văn hóa.

Quyền Lợi:
• Được chi trả thù lao và các khoản chi phí phục vụ cho công việc theo quy định của dự án.
Nơi làm việc: Tại thành phố Huế.

Cách thức nhận hồ sơ:
– Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: van@phad.org
– Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “PDV_25Oct19_NguyenVanAnh”)
Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 25/10/2019

– Hạng mục hồ sơ:
1. Lý lịch trích ngang – “Biodata” theo mẫu của USAID (Biodata_USAID. Form tải về từ link:https://www.dropbox.com/s/p3pkcgi0x3732sq/Mau%20so%2013-PHAD_Form%20USAID%20Biodata%20Template.docx?dl=0); hoặc: https://bit.ly/2Yv5lSO
2. CV (bằng tiếng Anh) tóm tắt kinh nghiệm, trình độ…, thông tin của (những) người giới thiệu (họ tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email);
3. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Bản photocopy công chứng hoặc file
scan từ bản gốc).
4. CMND/CCCD (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:
– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
– Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả