Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Ba 1st, 2019 trong mục

Tuyển dụng – Điều phối viên tại Bình Định _ Dự án Hold my Hand

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
Chúng tôi cần tuyển dụng 01 Điều phối viên thực địa tại Bình Định cho dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định” (Hãy nắm tay tôi). Chuyên gia được tuyển dụng sẽ làm việc tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mô tả về dự án:
Việt Nam có số lượng người khuyết tật đáng kể. Tại tỉnh Bình Định, có khoảng 33,000 người khuyết tật, chiếm 2,12% dân số, trong đó 63% là người khuyết tật. Tỉnh Quảng Nam có hơn 100,000 người khuyết tật trên tổng số khoảng 1,4 triệu dân, trong đó 60% là người khuyết tật nặng. Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong phát triển kinh tế cũng như cung cấp các dịch vụ cho người dân, bao gồm dịch vụ cho người khuyết tật và người khuyết tật nặng. Người khuyết tật nhận được một số hỗ trợ về tài chính, thiết bị trợ giúp và các dịch vụ vật lý trị liệu cho người khuyết tật nặng, chất lượng của các dịch vụ phục hồi chức năng và sự phối hợp giữa các ngành phục hồi chức năng, đặc biệt là các dịch vụ cho người khuyết tật nặng thường yêu cầu nhiều hình thức hỗ trợ.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, một mô hình phục hồi chức năng bền vững và liên ngành (vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) cho người khuyết tật nặng được phát triển thông qua tăng cường các dịch vụ phục hồi chức năng tại cấp huyện và cấp tỉnh và củng cố hệ thống chuyển gửi giữa các cấp. Để mô hình này được phát triển bền vững và hiệu quả thì buộc mô hình này phải thực hiện trong hệ thống bệnh viện cũng như trong cộng đồng để hỗ trợ người khuyết tật nặng và người chăm sóc người khuyết tật nặng có thể hiểu và tiếp cận các dịch vụ sẵn có. Dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)” được thực hiện bởi Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS). Dự án sẽ xây dựng một mô hình phục hồi chức năng bền vững ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật nặng, đặc biệt là rào cản về giới và tính dễ bị tổn thương. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong vòng 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2021.

Mô tả công việc:
• Hỗ trợ Phó viện trưởng điều hành và Giám đốc dự án HMH phát triển chi tiết các hoạt động dự án nhằm đạt được các đầu ra cam kết với USAID như trong FAA.
• Điều phối và kết nối với các hoạt động từ Bộ y tế, Sở y tế, các trường đại học và các ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương các cấp tại tỉnh Bình Định để tổ chức và triển khai các hoạt động tại dự án, đảm bảo các hoạt động dự án diễn ra nhịp nhàng theo đúng tiến độ.
• Tham gia các nghiên cứu, điều tra, đánh giá của dự án.
• Phát triển kế hoạch theo dõi và giám sát các hoạt động và nguồn ngân sách của dự án; Giám sát các khoản chi, đảm bảo không vượt trần chi phí.
• Tham gia các đợt giám sát, hỗ trợ tuyến huyện, xã để lắng nghe những yêu cầu của cán bộ tuyến huyện, xã và của người khuyết tật cũng như gia đình của họ để có phản ánh đúng với Ban Quản lý dự án.
• Tham gia triển khai, điều phối các hoạt động của dự án ở tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã.
• Hỗ trợ cán bộ địa phương, chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước khi công tác và làm việc cho dự án
• Chịu trách nhiệm tạm ứng, chi hỗ trợ tuyến tỉnh, huyện, xã và thu thập chứng từ chi từ các huyện, xã can thiệp theo quy định của chương trình.
• Thường xuyên báo cáo và cập nhật cho nhóm dự án tiến độ dự án và các vấn đề khi triển khai hoạt động tại địa bàn, tổng hợp thống kê kết quả của các hoạt động được triển khai tại tỉnh hàng tháng, quý và năm
• Hỗ trợ các công việc khác.

Yêu cầu:
• Trình độ học vấn:
Cử nhân các ngành: Y tế Công cộng, công tác xã hội, kinh tế, quản lý dự án hoặc các ngành nghề có liên quan.
• Kinh nghiệm:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực y tế công cộng, quản lý dự án;
Tham gia các hoạt động đánh giá dự án trong lĩnh vực y tế.
• Năng lực:
Có khả năng làm việc độc lập và/hoặc làm việc theo nhóm;
Kỹ năng quản lý dự án tốt;
Kỹ năng theo dõi và giám sát dự án tốt;
Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;
Sẵn sàng đi công tác ngắn/dài ngày;
Có khả năng làm việc dưới áp lực/tiến độ công việc.

Quyền Lợi:
Mức lương theo thỏa thuận;
Thời gian làm việc: Linh hoạt, theo thỏa thuận;
Hợp đồng: Hiện tại hợp đồng 1 năm, có cơ hội làm việc dài hạn;

Nơi làm việc: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, có thể đi công tác nếu cần thiết.

Thời gian hợp đồng:
Thử việc 2 tháng, hợp đồng từng năm một và tối đa 3 năm tùy thuộc vào nguồn tài trợ từ USAID.

Cách thức nhận hồ sơ:
Hồ sơ dự tuyển gửi bản mềm đến địa chỉ sau: van@phad.org;
Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “ĐPVDA_15Mar19_NguyenVanAnh”);
Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 15/03/2019.

Hạng mục hồ sơ:
1. Đơn xin việc
2. Sơ yếu lý lịch (CV)
3. Bản photo các văn bằng, chứng chỉ (không cần công chứng cho đến khi ký hợp đồng)

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý: – Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.