Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Sáu 4th, 2021 trong mục

Tuyển dụng – Trợ lý dự án tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định_Dự án Hold my Hand

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cần tuyển 01 ứng viên cho vị trí: Cán bộ trợ lý dự án.

Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc cho dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)”, địa điểm làm việc tại huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mô tả về dự án:
Việt Nam có số lượng người khuyết tật đáng kể. Tại tỉnh Bình Định, có khoảng 33,000 người khuyết tật, chiếm 2,12% dân số, trong đó 63% là người khuyết tật. Tỉnh Quảng Nam có hơn 100,000 người khuyết tật trên tổng số khoảng 1,4 triệu dân, trong đó 60% là người khuyết tật nặng. Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong phát triển kinh tế cũng như cung cấp các dịch vụ cho người dân, bao gồm dịch vụ cho người khuyết tật và người khuyết tật nặng. Người khuyết tật nhận được một số hỗ trợ về tài chính, thiết bị trợ giúp và các dịch vụ vật lý trị liệu cho người khuyết tật nặng, chất lượng của các dịch vụ phục hồi chức năng và sự phối hợp giữa các ngành phục hồi chức năng, đặc biệt là các dịch vụ cho người khuyết tật nặng thường yêu cầu nhiều hình thức hỗ trợ.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, một mô hình phục hồi chức năng bền vững và liên ngành (vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) cho người khuyết tật nặng được phát triển thông qua tăng cường các dịch vụ phục hồi chức năng tại cấp huyện và cấp tỉnh và củng cố hệ thống chuyển gửi giữa các cấp. Để mô hình này được phát triển bền vững và hiệu quả thì buộc mô hình này phải thực hiện trong hệ thống bệnh viện cũng như trong cộng đồng để hỗ trợ người khuyết tật nặng và người chăm sóc người khuyết tật nặng có thể hiểu và tiếp cận các dịch vụ sẵn có. Dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)” được thực hiện bởi Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS). Dự án sẽ xây dựng một mô hình phục hồi chức năng bền vững ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật nặng, đặc biệt là rào cản về giới và tính dễ bị tổn thương. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong vòng 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2021.

Mô tả công việc:
• Hỗ trợ điều phối, lập kế hoạch các ban ngành có liên quan và chính quyền địa phương tại huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định để tổ chức và triển khai các hoạt động tại dự án.
• Tham gia các nghiên cứu, điều tra, đánh giá của dự án.
• Tham gia các đợt giám sát, hỗ trợ tuyến huyện, xã để lắng nghe những yêu cầu của cán bộ tuyến huyện, xã và của người khuyết tật cũng như gia đình của họ để có phản ánh đúng với Ban Quản lý dự án.
• Tham gia triển khai, hỗ trợ điều phối các hoạt động của dự án tại TX Hoài Nhơn và địa bàn khác khi Ban quản lý dự án yêu cầu.
• Hỗ trợ cán bộ địa phương, chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước khi công tác và làm việc cho dự án
• Chịu trách nhiệm tạm ứng (nếu cần), chi hỗ trợ tuyến huyện, xã và thu thập chứng từ chi từ các huyện, xã can thiệp theo quy định của chương trình.
• Báo cáo và cập nhật cho nhóm dự án tiến độ dự án và các vấn đề khi triển khai hoạt động tại địa bàn, tổng hợp thống kê kết quả của các hoạt động được triển khai tại tỉnh
• Phối hợp với điều phối viên tuyến tỉnh và các điều phối viên khác trong việc kết hợp, điều phối tổ chức, báo cáo các hoạt động tại địa phương của dự án.
• Hỗ trợ các công việc khác.

Yêu cầu:
Trình độ học vấn:
Trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực y tế công cộng, công tác xã hội hoặc các lĩnh vực liên quan;
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng, công tác xã hội, y tế hoặc các lĩnh vực liên quan;
Có kinh nghiệm trong việc điều phối, theo dõi và giám sát hoạt động tại cộng đồng;
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tại cộng đồng;
Có kinh ngiệm trong việc kết nối các cơ quan, ban ngành tại địa phương để triển khai hoạt động;
Năng lực:
Có năng lực kết nối, chủ động làm việc với các cơ quan chuyên môn tại địa phương;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Có kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và giám sát các hoạt động;
Có kỹ năng giao tiếp, máy tính;
Có khả năng làm việc dưới áp lực/tiến độ công việc;
Nhiệt tình và nhanh nhẹn;

Thời gian và nơi làm việc:
– Toàn thời gian, được áp dụng linh hoạt theo yêu cầu công việc của dự án, tối đa 22 ngày/tháng và 8 tiếng/ngày.
– Nơi làm việc: Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời hạn của hợp đồng:
03 tháng: Từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021 (Có thể ký tiếp, tùy thuộc và nhu cầu của dự án).

Quyền Lợi:
– Cán bộ được lựa chọn sẽ làm việc dưới sự tư vấn trực tiếp của Ban Quản lý Dự án Hãy nắm tay tôi
– Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển sẽ ký hợp đồng với cán bộ được tuyển chọn. Mức thù lao sẽ được tuân thủ theo định mức đã nêu trong Hướng dẫn của USAID, Viện PHAD và theo năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ như đã yêu cầu trong bản Điều khoản tham chiếu này. Thù lao của cán bộ được chi trả trực tiếp qua tài khoản cá nhân. Cán bộ có nghĩa vụ thực hiện các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân nếu có.

Cách thức nhận hồ sơ:
– Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: van@phad.org
– Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “DPDA_25June21_NguyenVanAnh”)
– Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 25/06/2021

– Hạng mục hồ sơ:
1. Lý lịch trích ngang – “Biodata” theo mẫu của USAID (Biodata_USAID. Form tải về từ link:https://www.dropbox.com/s/p3pkcgi0x3732sq/Mau%20so%2013-PHAD_Form%20USAID%20Biodata%20Template.docx?dl=0); hoặc: https://bit.ly/2Yv5lSO
2. CV (bằng tiếng Anh) tóm tắt kinh nghiệm, trình độ…, thông tin của (những) người giới thiệu (họ tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email);
3. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Bản photocopy công chứng hoặc file
scan từ bản gốc).
4. CMND/CCCD (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:
– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
– Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả.