Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Sáu 20th, 2018 trong mục

Tuyển dụng – Chuyên gia xây dựng chương trình và đào tạo về theo dõi đánh giá và Chuyên gia đào tạo về theo dõi đánh giá – Dự án Local Works

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
Chúng tôi cần tuyển dụng 02 vị trí sau: 1, Chuyên gia xây dựng chương trình và đào tạo về theo dõi đánh giá2, Chuyên gia đào tạo về Theo dõi đánh giá cho dự án “Vietnam localworks for Environmental Health” (Local Works). Hai vị trí này được tuyển dụng sẽ làm việc tại văn phòng Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển.

Mô tả công việc:
Chuyên gia xây dựng chương trình và đào tạo về theo dõi đánh giá:
– Xây dựng Hướng dẫn vận hành hệ thống dựa trên kết quả theo dõi đánh giá
– Chuẩn bị tài liệu đào tạo liên quan đến Hướng dẫn vận hành hệ thống dựa trên kết quả theo dõi đánh giá
– Đào tạo vận hành hệ thống dựa trên kết quả theo dõi đánh giá cho cán bộ dự án

Chuyên gia đào tạo về theo dõi đánh giá:
– Chuẩn bị tài liệu đào tạo liên quan đến Hướng dẫn vận hành hệ thống dựa trên kết quả theo dõi đánh giá
– Đào tạo vận hành hệ thống dựa trên kết quả theo dõi đánh giá cho cán bộ dự án

Yêu cầu:
Chuyên gia xây dựng chương trình và đào tạo về theo dõi đánh giá:
– Trình độ học vấn:
Trình độ thạc sỹ trở lên về sức khỏe môi trường, y học, hoặc lĩnh vực liên quan
– Kinh nghiệm:
Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm về theo dõi đánh giá dự án
Nắm vững hệ thống y tế Việt Nam
– Năng lực:
Tiếng Anh thành thạo.
Kỹ năng theo dõi đánh giá

Chuyên gia đào tạo về theo dõi đánh giá:
– Trình độ học vấn:
Trình độ đại học trở lên về sức khỏe môi trường, y học, hoặc lĩnh vực liên quan
– Kinh nghiệm:
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về lĩnh vực liên quan
Có kinh nghiệm về theo dõi đánh giá dự án
Nắm vững hệ thống y tế Việt Nam
– Năng lực:
Tiếng Anh thành thạo.
Kỹ năng theo dõi đánh giá

Quyền Lợi:
Chuyên gia xây dựng chương trình và đào tạo về theo dõi đánh giá:
Mức lương: Căn cứ vào lịch sử trả lương của chuyên gia/Căn cứ vào thỏa thuận giữa chuyên gia và PHAD.
Thời gian làm việc: từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 9 năm 2018.
Hợp đồng: Hợp đồng Chuyên gia Tư vấn
Quyền lợi khác: Không áp dụng

Chuyên gia đào tạo về theo dõi đánh giá:
Mức lương: Căn cứ vào lịch sử trả lương của chuyên gia/Căn cứ vào thỏa thuận giữa chuyên gia và PHAD.
Thời gian làm việc: từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 9 năm 2018.
Hợp đồng: Hợp đồng Chuyên gia Tư vấn
Quyền lợi khác: Không áp dụng

Nơi làm việc:
Văn phòng điều hành – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội;
Địa bàn triển khai dự án.

Cách thức nhận hồ sơ:
Hồ sơ dự tuyển gửi bản mềm đến địa chỉ sau: van@phad.org
Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “CGDA_29June18_NguyenVanAnh”)
Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 29/06/2018

Hạng mục hồ sơ:
1. Đơn xin việc
2. Sơ yếu lý lịch (CV)
3. Bản photo các văn bằng, chứng chỉ (không cần công chứng cho đến khi ký hợp đồng)

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:

– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.