Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 6th, 2019 trong mục

Tuyển dụng – Chuyên gia Thống kê thiết kế mẫu _ Dự án AHS

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
Chúng tôi cần tuyển dụng 01 Chuyên gia thống kê thiết kế mẫu cho dự án “Điều tra nghiên cứu dọc về tình hình sức khỏe tuổi già tại Việt Nam” (AHS).

Mô tả công việc:
Tham gia 01 buổi họp cùng nhóm nghiên cứu của Viện PHAD để tìm hiểu chi tiết hơn về mục tiêu và yêu cầu của nhóm nghiên cứu (tại Văn phòng PHAD hoặc Văn phòng của Vụ DSLĐ)
Tính quyền số mẫu cho bộ dữ liệu (biến weighting – 06 ngày) với các yêu cầu chi tiết sau:
Tính quyền số thiết kế mẫu: Căn cứ vào phương pháp thiết kế mẫu và quy trình chọn mẫu để tính toán quyền số mẫu. Ghép quyền số mẫu thiết kế vào dữ liệu Điều tra người cao tuổi và đặt tên biến đó là biến D_weight (design_weight)
Tính quyền số điều chỉnh: Căn cứ vào quyền số thiết kế mẫu và các số liệu liên quan đến dân số chia theo nhóm tuổi của toàn quốc, thành thị, nông thôn để tính toán quyền số điều chỉnh. Ghép quyền số điều chỉnh đã tính toàn vào dữ liệu điều tra và đặt tên biến đó là C_weight.
Như vậy sẽ có 02 biến weigh bao gồm 01 biến weight về thiết kế và 01 biến weight điều chỉnh theo số liệu dân số.

Yêu cầu:
– Để có thể hoàn thành công việc, viện PHAD sẽ bàn giao cho chuyên gia các tài liệu và số liệu sau:
– 01 bộ dataset định dạng SPSS ver 20 với các biến sau: các biến unique ID (cho từng đối tượng), ID tỉnh, ID thôn được chọn, urban vs rural, Tên, tuổi, giới … (có thể bổ sung thêm nếu yêu cầu) với toàn bộ các đối tượng được điều tra từ AHS.
– Danh sách các đối tượng được chọn mẫu (Khung mẫu) tại từng tổ dân phố thực tế được sử dụng và số lượng mẫu được chọn tại từng địa bàn theo nhóm tuổi.

Quyền Lợi:
Mức lương: Căn cứ vào lịch sử trả lương của chuyên gia/Căn cứ vào thỏa thuận giữa chuyên gia và PHAD.

Thời gian làm việc: Dự kiến 6,5 ngày từ tháng 5 – tháng 7/2019.

Kết quả đầu ra mong mốn
01. Báo cáo ngắn gọn mô tả quy trình tạo các biến weighting
02. File SPSS hoặc STATA phát triển từ file SPSS được bàn giao có thêm 2 biến là s_weight và p_weight

Cách thức nhận hồ sơ:
– Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: van@phad.org
– Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “CGTK_20May19_NguyenVanAnh”)
– Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 20/05/2019

Hạng mục hồ sơ:
1. CV (bằng tiếng Anh) tóm tắt kinh nghiệm, trình độ…, thông tin của (những) người giới thiệu (họ tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email);
2. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Bản photocopy công chứng hoặc file
scan từ bản gốc).
3. CMND/CCCD (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).
Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:
– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
– Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả