Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Ba 10th, 2021 trong mục

Tuyển dụng – Chuyên gia Ngôn ngữ trị liệu Nhi hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn trực tiếp cho các học viên tại các cơ sở y tế tại Bình Định – Dự án Hold my hand

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cần tuyển các Ứng viên cho các vị trí sau: 04 Chuyên gia Ngôn ngữ trị liệu nhi hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn trực tiếp cho các học viên tại các cơ sở y tế tại Bình Định.

Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc cho dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)”. Cán bộ được tuyển dụng sẽ làm việc tại Bình Định.

Mô tả về dự án:
Với sự tài trợ từ USAID, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) và CRS hiện đang thực hiện dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chắc năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật năng tại tỉnh Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)”. Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình phục hồi chức năng bền vững tại Bình Định và Quảng Nam để hỗ trợ cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người khuyết tật nặng.

Một trong những mục tiêu cụ thể của dự án là tăng cường 10 đơn vị phục hồi chức năng liên ngành tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. Về mặt ngôn ngữ trị liệu, để hỗ trợ cho cán bộ y tế trong khu vực, các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện và các trung tâm giáo dục đặc biệt khác, Dự án đã kết hợp cùng Trung tâm Phát triển Bền vững – VietHealth và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức khóa đào tạo về Ngôn ngữ trị liệu nhi khoa 10 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khóa học dự kiến kết thúc vào tháng 4/2021. Để các học viên tham gia khóa tập huấn áp dụng các kiến thức đã được học vào thực tế một cách hiệu quả, Dự án đang tìm kiếm 04 chuyên gia về Ngôn ngữ trị liệu nhi hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn trực tiếp cho các học viên tại các cơ sở y tế tại Bình Định.

Mô tả công việc:
Mục tiêu:
Các chuyên gia về ngôn ngữ trị liệu nhi sẽ hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn trực tiếp cho học viên tại Bình Định nhằm giúp người được hướng dẫn có khả năng:
1. Độc lập lựa chọn các lượng giá thích hợp đối với từng dạng trẻ khác nhau;
2. Độc lập phân tích và diễn giải các dữ liệu của một ca từ các lần lượng giá;
3. Có khả năng trình bày có hệ thống chẩn đoán những khó khăn trong giao tiếp của trẻ;
4. Sử dụng các thông tin liên quan đến các vấn đề giao tiếp để triển khai các kế hoạch can thiệp âm ngữ thích hợp;
5. Thể hiện sự lựa chọn phù hợp với các kỹ thuật can thiệp thấp và các kỹ thuật can thiệp cao đối với từng cá nhân;
6. Độc lập thiết kế và sử dụng một chiến lược AAC có hiệu quả;
7. Có khả năng tóm tắt và lựa chọn các hướng dẫn phù hợp với ba mẹ để thực hành với trẻ tại nhà.

Trách nhiệm của Huấn luyện viên:
– Xây dựng chương trình hướng dẫn chi tiết cho các học viên đã tốt nghiệp;
– Tham gia hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho các học viên tham gia khóa đào tạo âm ngữ trị liệu nhi theo nhóm;
– Họp nhóm dự án và báo cáo tiến độ/tình hình hướng dẫn;
– Báo cáo kết quả hoạt động: tiến trình và kêt quả hướng dẫn theo hướng dẫn Dự án;
– Phối hợp chặt chẽ với Viện PHAD, Sở Y tế tỉnh Bình Định, các cơ sở thực hành quá trình tham gia tập huấn tại thực địa.
– Phối hợp, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật của PHAD, tỉnh Bình Định, các đơn vị thực địa liên quan.

Kết quả đầu ra:
– Kế hoạch chương trình hướng dẫn chi tiết (mentoring program), bao gồm các nội dung: mục tiêu, phương pháp, chủ đề và các hoạt động đánh giá, thiết kế khung thời gian kế hoạch dự kiến, các biểu mẫu hướng dẫn (dành cho mentors & mentees; các form đánh giá học viên, mẫu hồ sơ bệnh án đi kèm);
– Phiếu đánh giá tiến trình và kết quả các học viên (theo chủ đề);
– Báo cáo: tiến độ và tổng thể tình hình kết quả thực tập của từng học viên sau khi kết thúc hoạt động;
– Bài chia sẻ về kết quả hướng dẫn học viên tại buổi họp và kết quả hoạt động với Sở Y tế, các ban ngành tại địa phương

Kế hoạch chi tiết: Xin xem tại link sau: https://drive.google.com/file/d/1g9VUBLybWQccPFwDKgwiFF_OSvp_PGNu/view?usp=sharing

Yêu cầu: Chuyên gia phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
Trình độ học vấn:
Đối với trưởng nhóm:
– Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
– Chứng chỉ về Ngôn ngữ trị liệu hoặc Bệnh học ngôn ngữ

Các mentors còn lại:
– Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa, điều dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên ngữ văn, quản lý giáo dục, giáo dục đặc biệt, tâm lý học, công tác xã hội và ngôn ngữ học.
– Trình độ đại học trở lên
– Chứng chỉ về Ngôn ngữ trị liệu hoặc Bệnh học ngôn ngữ

Kinh nghiệm:
* Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với các bệnh nhân nhi trong lĩnh vực ngôn ngữ trị liệu nhi khoa
* Có kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động tại cộng đồng; làm việc với các tổ chức tư nhân cũng như nhà nước.
* Hiểu biết về hệ thống y tế, hệ thống đào tạo y tế tại Việt Nam,
* Nắm chắc các qui định của Bộ y tế về các mảng điều trị, bảo hiểm y tế và kinh tế y tế, các quy định pháp luật có liên quan là một lợi thế;

Năng lực:
* Tiếng anh thành thạo
* Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống, giải quyết vấn đề
* Nắm vững cách sử dụng excel, word
* Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm
* Sẵn sàng đi công tác ngắn/dài ngày
* Có khả năng làm việc dưới áp lực/tiến độ công việc

Quyền Lợi:
• Chuyên gia được lựa chọn sẽ làm việc dưới sự tư vấn trực tiếp của Ban QL Dự án Hãy nắm tay tôi
• Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) sẽ ký hợp đồng nhóm Chuyên gia của dự án. Hợp đồng sẽ bao gồm tiền công, các khoản thuế theo quy định nhà nước hiện hành, không bao gồm chi phí thực địa, công tác phí, tham dự hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu của dự án với mức thù lao đã được nhất trí giữa các bên liên quan. Mức thù lao sẽ được tuân thủ theo định mức đã nêu trong Hướng dẫn của USAID và theo năng lực, trình độ chuyên môn của chuyên gia như đã yêu cầu trong bản Điều khoản tham chiếu này. Thù lao của chuyên gia trong khuôn khổ của hợp đồng được chi trả trực tiếp qua tài khoản cá nhân của chuyên gia. Chuyên gia tư vấn có nghĩa vụ thực hiện các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân.
• Việc chi trả sẽ được tính toán dựa trên số ngày thực tế đã đồng ý trong Điều khoản tham chiếu và sau khi đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ theo tiến độ công việc đã nêu trong Điều khoản tham chiếu cũng như đảm bảo về chất lượng của sản phẩm.

Cách thức nhận hồ sơ:
– Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: van@phad.org
– Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “CGTV_31Mar21_NguyenVanAnh”)
Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 31/3/2021

Hạng mục hồ sơ:
Danh mục hồ sơ yêu cầu gồm:
1. CV tóm tắt kinh nghiệm, trình độ…, thông tin của (những) người giới thiệu (họ tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email).

Danh mục hồ sơ cần bổ sung sau khi có thông báo trúng tuyển (ưu tiên ứng viên gửi ngay khi tham gia dự tuyển):
1. Lý lịch trích ngang – “Biodata” theo mẫu của USAID (Biodata_USAID. Form tải về từ đường dẫn: https://www.dropbox.com/s/p3pkcgi0x3732sq/Mau%20so%2013-PHAD_Form%20USAID%20Biodata%20Template.docx?dl=0) hoặc: https://bit.ly/2Yv5lSO
2. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).
3. CMND/CCCD (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:
– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
– Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả.