Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tám 10th, 2020 trong mục

Tuyển dụng – Chuyên gia kiểm toán nội bộ hồ sơ đấu thầu dự án Local Works

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

Để kiểm tra hồ sơ đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu Thầu của Chính Phủ Việt Nam, Viện PHAD cần tuyển 01 chuyên gia kiểm toán nội bộ hồ sơ đấu thầu dự án Local Works để báo cáo ban lãnh đạo về việc tuân thủ luật đấu thầu của Chính Phủ Việt Nam và quy định của nhà tài trợ.

Chuyên gia được tuyển dụng sẽ làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Mô tả về dự án:
Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong cả hai chỉ số kinh tế và y tế trong vài thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, nhiều xã thuộc vùng nông thôn tại Việt Nam, đặc biệt là các xã nghèo, tiếp tục đối mặt với những khó khăn và thách thức về các vấn đề phát triển. Trong những thách thức này, vấn đề về sức khoẻ như các bệnh tiêu chảy, các bệnh về da, mắt hột, giun sán, và các bệnh khác có liên quan đến vệ sinh và nước sinh hoạt của trẻ em và người dân tại các xã nghèo vùng nông thôn nổi lên như một vấn đề y tế công cộng nổi cộm và phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước.

Trong khi đó, các giải pháp cần thiết và tổng thể hoặc là chưa có, hoặc là có nhưng rất đắt đỏ hoặc chưa phù hợp, còn các mô hình hỗ trợ sức khoẻ thì rải rác, quy mô nhỏ và không hiệu quả.

Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) nhận thấy việc thực hiện giải quyết những khó khăn thách thức về sức khoẻ và nước sinh hoạt ở địa phương chỉ có thể được giải quyết lâu dài và bền vững thông qua việc xây dựng năng lực tại địa phương cũng như việc tăng cường hợp tác giữa các cơ quan đoàn thể tại địa phương song hành với việc ứng dụng khoa học công nghệ và mô hình nhà nước, nhân dân, và doanh nghiệp cùng làm nhằm góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia. Vì vậy, viện PHAD đã đề xuất dự án “Tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức khỏe người dân tại bốn xã nghèo thuộc hai tỉnh Hà Nam và Thanh Hoá” (Tên viết tắt: Local Works) với mục tiêu đưa ra một mô hình dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ và nâng cao sức khoẻ, đặc biệt là giảm các bệnh tiêu hoá và các bệnh liên quan đến nước của người dân tại các xã nghèo vùng nông thôn của Việt Nam. Dự án đã nhận được tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong giai đoạn 2018 – 2022 và được phê duyệt chính thức từ cơ quan chủ quản là Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Mô tả công việc:
Nhiệm vụ chính của chuyên gia tại Hà Nội trong tháng 09/2020:
• Kiểm toán nội bộ toàn bộ kế hoạch và các công việc liên quan hoạt động đấu thấu của dự án Local Works đã và đang thực hiện; góp ý các nội dung cần thiết: 03 ngày.

Yêu cầu:
Trình độ học vấn: Đại học trở lên;
Kinh nghiệm: Có ít nhất 10 năm trong lĩnh vực đấu thầu;
Năng lực: Tiếng Anh thành thạo.

Các điều kiện chi trả liên quan:
• Chuyên gia được lựa chọn sẽ làm việc dưới sự tư vấn trực tiếp của Ban Quản lý Dự án Localwork.
• Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) sẽ ký 01 hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn với chuyên gia được tuyển chọn. Hợp đồng sẽ bao gồm tiền công, các khoản thuế và bảo hiểm theo quy định nhà nước hiện hành, không bao gồm chi phí thực địa, công tác phí, tham dự hội nghị, hội thảo khi có yêu cầu của dự án với mức thù lao đã được nhất trí giữa các bên liên quan. Mức thù lao sẽ được tuân thủ theo định mức đã nêu trong Hướng dẫn của USAID và theo năng lực, trình độ chuyên môn của chuyên gia tư vấn như đã yêu cầu trong bản Điều khoản tham chiếu này. Thù lao của chuyên gia trong khuôn khổ của hợp đồng được chi trả trực tiếp qua tài khoản cá nhân của chuyên gia. Chuyên gia tư vấn có nghĩa vụ thực hiện các quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân.
• Việc chi trả sẽ được tính toán dựa trên số ngày thực tế đã đồng ý trong Điều khoản tham chiếu và sau khi đã hoàn thành toàn bộ các nhiệm vụ theo tiến độ công việc đã nêu trong Điều khoản tham chiếu cũng như đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. Ban quản lý Dự án Local Works sẽ cung cấp các điều kiện cần thiết về hậu cần, bao gồm cả cung cấp tài liệu Kiểm toán nội bộ để chuyên gia thực hiện công việc.

Cách thức nhận hồ sơ:
– Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: van@phad.org
– Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “CGTT_26Aug20_NguyenVanAnh”)
Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 26/08/2020

Hạng mục hồ sơ:
• CV tóm tắt kinh nghiệm, trình độ…, thông tin của (những) người giới thiệu (Họ tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email);
Danh mục hồ sơ cần bổ sung sau khi có thông báo trúng tuyển (Ưu tiên ứng viên gửi ngay khi tham gia dự tuyển):
• Lý lịch trích ngang – “Biodata” theo mẫu của USAID (Biodata_USAID. Form tải về từ đường dẫn: https://www.dropbox.com/s/p3pkcgi0x3732sq/Mau%20so%2013-PHAD_Form%20USAID%20Biodata%20Template.docx?dl=0) hoặc: https://bit.ly/2Yv5lSO;
• Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).
• CMND/CCCD (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:
– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
– Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả.