Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười 8th, 2019 trong mục

Tuyển dụng – Chuyên gia đào tạo vận động trị liệu kiêm giám sát lâm sàng_Dự án HMH

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cần tuyển 01 ứng viên cho vị trí sau: Chuyên gia đào tạo vận động trị liệu kiêm giám sát lâm sàng

Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc cho dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)”. Cán bộ được tuyển dụng sẽ làm việc tại thành phố Huế.

Mô tả về dự án:
Việt Nam có số lượng người khuyết tật đáng kể. Tại tỉnh Bình Định, có khoảng 33,000 người khuyết tật, chiếm 2,12% dân số, trong đó 63% là người khuyết tật. Tỉnh Quảng Nam có hơn 100,000 người khuyết tật trên tổng số khoảng 1,4 triệu dân, trong đó 60% là người khuyết tật nặng. Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong phát triển kinh tế cũng như cung cấp các dịch vụ cho người dân, bao gồm dịch vụ cho người khuyết tật và người khuyết tật nặng. Người khuyết tật nhận được một số hỗ trợ về tài chính, thiết bị trợ giúp và các dịch vụ vật lý trị liệu cho người khuyết tật nặng, chất lượng của các dịch vụ phục hồi chức năng và sự phối hợp giữa các ngành phục hồi chức năng, đặc biệt là các dịch vụ cho người khuyết tật nặng thường yêu cầu nhiều hình thức hỗ trợ.

Để góp phần giải quyết vấn đề này, một mô hình phục hồi chức năng bền vững và liên ngành (vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) cho người khuyết tật nặng được phát triển thông qua tăng cường các dịch vụ phục hồi chức năng tại cấp huyện và cấp tỉnh và củng cố hệ thống chuyển gửi giữa các cấp. Để mô hình này được phát triển bền vững và hiệu quả thì buộc mô hình này phải thực hiện trong hệ thống bệnh viện cũng như trong cộng đồng để hỗ trợ người khuyết tật nặng và người chăm sóc người khuyết tật nặng có thể hiểu và tiếp cận các dịch vụ sẵn có. Dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi)” được thực hiện bởi Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS). Dự án sẽ xây dựng một mô hình phục hồi chức năng bền vững ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật nặng, đặc biệt là rào cản về giới và tính dễ bị tổn thương. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong vòng 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2021.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Dự án là tăng cường 10 đơn vị dịch vụ phục hồi chức năng liên ngành tại các bệnh viện tỉnh và huyện ở tỉnh Bình Định. 16 đến 18 điều dưỡng viên đại học và / hoặc người hành nghề phục hồi chức năng của các đơn vị / khoa phục hồi chức năng của bệnh viện tỉnh và trung tâm y tế huyện ở tỉnh Bình Định sẽ được chọn cho một khóa đào tạo vận động trị liệu 12 tháng (OT) chính thức tại Đại học Y Dược Huế. Khóa học dự kiến khai giảng vào tháng 10 năm 2019.

Do chưa có chương trình đào tạo OT chính thức cũng như chưa có các khóa đào tạo OT tại Việt Nam, Dự án cần có sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhà tư vấn có năng lực thích hợp để phát triển tài liệu và kế hoạch bài học, điều hành các buổi lý thuyết, hỗ trợ và giám sát. Do đó, CRS đang tìm kiếm và ký hợp đồng với một nhà tư vấn đào tạo OT phù hợp để hợp tác và hỗ trợ Đại học Y Dược Huế thực hiện khóa đào tạo OT đã nói ở trên cho 16 đến 18 học viên.

Mô tả công việc:
• Làm việc với Đại học Y Dược Huế để rà soát chương trình đào tạo OT, phát triển các tài liệu đào tạo chi tiết bao gồm kế hoạch bài học, kế hoạch bài học, tài liệu học tập, bài kiểm tra tập trung vào OT cho bệnh thần kinh, đột quỵ, trẻ em bị bại não và tự kỷ. Tất cả các tài liệu sẽ được dựa trên chương trình đào tạo đã được phê duyệt hiện có;
• Tập huấn cho tập huấn viên của Đại học Y Dược Huế trong đào tạo OT;
• Giảng dạy giai đoạn 3 tháng đầu của khóa học OT bao gồm các bài giảng lý thuyết và thực hành tại Hue UMP; và giám sát lâm sàng tại 2-3 bệnh viện ở thành phố Huế;
• Điều hành lớp đào tạo trong giai đoạn 3 tháng đầu của khóa đào tạo OT một năm với ba đến bốn giai đoạn đào tạo;
• Hoàn thành tất cả các yêu cầu báo cáo liên quan.

Yêu cầu:
– Trình độ chuyên môn: Ít nhất là thạc sĩ về vận động trị liệu.
– Kinh nghiệm:
2 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh viết và nói tốt.
Kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt và có khả năng xây dựng mối quan hệ trong môi trường đa văn hóa.

Quyền Lợi:
Tư vấn sẽ được tổ chức CRS chi trả các khoản:
– Thù lao tư vấn (bao gồm thuế thu nhập cá nhân theo quy định).
– Các khoản bảo hiểm và chi phí đi lại trong nước và quốc tế phục vụ cho công việc.
Nơi làm việc: Đại học Y Dược Huế

Cách thức nhận hồ sơ:
– Hồ sơ bản mềm gửi về địa chỉ email: van@phad.org
– Đặt tiêu đề thư theo mẫu: <Vị trí ứng tuyển (viết tắt)>_<Hạn nộp hồ sơ>_<Họ tên> (ví dụ: “CGĐT_25Oct19_NguyenVanAnh”)
Thời hạn nhận hồ sơ trước 17:00, ngày 25/10/2019

– Hạng mục hồ sơ:
1. Lý lịch trích ngang – “Biodata” theo mẫu của USAID (Biodata_USAID. Form tải về từ link:https://www.dropbox.com/s/p3pkcgi0x3732sq/Mau%20so%2013-PHAD_Form%20USAID%20Biodata%20Template.docx?dl=0); hoặc: https://bit.ly/2Yv5lSO
2. CV (bằng tiếng Anh) tóm tắt kinh nghiệm, trình độ…, thông tin của (những) người giới thiệu (họ tên, chức danh, số điện thoại và địa chỉ email);
3. Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (Bản photocopy công chứng hoặc file
scan từ bản gốc).
4. CMND/CCCD (Bản photocopy công chứng hoặc file scan từ bản gốc).

Vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:
– Vui lòng không liên hệ qua điện thoại.
– Chúng tôi chỉ liên hệ với ứng viên có hồ sơ đạt yêu cầu.
– Hồ sơ không đạt yêu cầu sẽ không được hoàn trả.