Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Bảy 21st, 2023 trong mục

Thu thập số liệu Vòng 2 – Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe tại Việt Nam (LSAHV)

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) tiếp tục hợp tác với đại học Nihon, Nhật Bản thực hiện Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe ở Việt Nam với sự tài trợ từ Viện Nghiên cứu Kinh tế Đông Nam Á và Đông Á (ERIA). Nghiên cứu này nhằm 1) Mô tả tình trạng sức khoẻ người cao tuổi tại Việt Nam; 2) Tìm hiểu các mối liên quan đến tình trạng sức khoẻ người cao tuổi tại Việt Nam; 3) Tìm hiểu những thay đổi về tình trạng sức khoẻ của người cao tuổi được tiến hành tại nghiên cứu này và những nghiên cứu cắt ngang đã thực hiện ở Việt Nam; 4) Tìm hiểu những thay đổi về tình trạng sức khoẻ của người cao tuổi qua nghiên cứu theo chiều dọc tại Việt Nam; 5) Tìm hiểu các yếu tố tiềm năng quyết định những thay đổi về tình trạng sức khoẻ người cao tuổi ở Việt Nam; và 6) Ước tính các kỳ vọng về sức khoẻ theo giới, nơi sống (thành thị/nông thôn), học vấn để tìm hiểu sự bất bình đẳng giữa các nhóm dân số già ở Việt Nam.

Tại vòng 1, có tổng cộng 6,050 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên đại diện cho 10 tỉnh của 6 vùng sinh thái của Việt Nam đã được chọn ngẫu nhiên để tham gia vào nghiên cứu. Vòng đầu tiên của nghiên cứu được tiến hành trong năm 2018-2019, Từ tháng 12/2022 đến 7/2023, Viện PHAD tiếp tục triển khai thu thập số liệu vòng hai. Các nghiên cứu viên của chúng tôi đã quay lại nhà đúng 6,050 người cao tuổi đã tham gia từ vòng 1 để tiếp tục khảo sát các thay đổi về chỉ số sức khỏe của họ sau hơn 4 năm. Hoạt động khảo sát vòng 2 bị trì hoãn do vướng đại dịch Covid19. Chúng tôi cũng bổ sung các câu hỏi đánh giá tác động của dịch Covid19 lên sức khỏe của các cụ.

Trong vòng khảo sát lần 2 này, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát Triển (PHAD) đã phối hợp cùng Sở Y tế, Chi cục dân số, Chi cục Thống kê, Trường Đại học và Cao đẳng, các Viện nghiên cứu trên địa bàn 10 tỉnh của nghiên cứu để tiến hành điều tra vòng 2 của Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe tại Việt Nam (LSAHV) từ tháng 12/2022 – tháng 7/2023. Tại mỗi tỉnh, chúng tôi tổ chức lớp tập huấn trong 2 ngày cho điều tra viên để phỏng vấn và đo các chỉ số sức khỏe. Dự kiến báo cáo kết quả vòng 2 sẽ được công bố vào cuối tháng 12, 2023