Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tư 10th, 2020 trong mục

Thư mời quan tâm – “Tư vấn và thiết kế ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tại nhà”

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển – Dự án: Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định (Hãy nắm tay tôi) trân trọng mời các công ty có năng lực, kinh nghiệm tham dự chào giá cho dịch vụ “Tư vấn và thiết kế ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tại nhà”

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại Quảng Nam và Bình Định” do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS) thực hiện. Dự án sẽ xây dựng một mô hình phục hồi chức năng bền vững ở tỉnh Bình Định và Quảng Nam để cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng đáp ứng các nhu cầu của người khuyết tật nặng, đặc biệt là rào cản về giới và tính dễ bị tổn thương. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong vòng 3 năm, từ năm 2018 đến năm 2021.

Để người khuyết tật (NKT), người chăm sóc (NCS) và cán bộ hỗ trợ có thể nhận được những thông tin hỗ trợ từ dự án, lập kế hoạch chăm sóc NKT, và giám sát hỗ trợ NCS thực hiện chăm sóc NKT, dự án cần tuyển/mời 01 Công ty thiết kế “Ứng dụng” đáp ứng những nội dung vừa đề cập

II. MỤC TIÊU: Tư vấn và thiết kế ứng dụng chăm sóc sức khoẻ tại nhà

III. KẾT QUẢ:

 • 01 ứng dụng (App) chăm sóc sức khoẻ trên hai nền tảng Android và iOS
 • 01 website (WebApp) kết nối với “ứng dụng”

 

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

 • Nghiên cứu nội dung, tài liệu, bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự tiến bộ của NKT trong quá trình chăm sóc tại nhà do nhóm Dự án phát triển.
 • Phối hợp với nhóm Dự án lên ý tưởng triển khai để thiết kế giao diện phần mềm chăm sóc sức khỏe thân thiện, phù hợp với đối tượng sử dụng sản phẩm.
 • Lên mẫu phác thảo cơ bản và thực hiện thiết kế Ứng dụng chăm sóc sức khỏe trên điện thoại bằng các phần mềm thiết kế chuyên dụng theo ý tưởng đã thống nhất.
 • Sau khi có thiết kế demo, gửi lại cho dự án xem xét, góp ý và thực hiện việc chỉnh sửa để đưa ra thiết kế hoàn thiện.
 • Phối hợp với cán bộ dự án thử nghiệm, chọn lọc các tính năng của phần mềm; tối ưu hóa giao diện khi cần thiết.
 • Tiến hành xây dựng phiên bản website (WebApp) thông qua các phần mềm cụ thể
 • Hoàn thiện sản phẩm, tham gia phát hành và bảo trì sản phẩm đầu ra


V. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
:
Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển  sẽ ký Hợp đồng dịch vụ trọn gói với Công ty thiết kế được lựa chọn.

VI. YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
Công ty thiết kế cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế “Ứng dụng” về chăm sóc sức khoẻ, đặc biệt là ứng dụng dành cho việc chăm sóc sức khoẻ NKT.
 • Có đội ngũ thiết kế có chuyên môn và giàu kinh nghiệm.

 

VII. CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ LIÊN QUAN:

 • Công ty được lựa chọn sẽ làm việc dưới sự tư vấn trực tiếp của Ban quản lý Dự án Hãy nắm tay tôi.
 • Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) sẽ ký 01 hợp đồng dịch vụ trọn gói với Công ty.
 • Việc chi trả sẽ được tính toán dựa trên việc hoàn thiện “Ứng dụng” theo các điều kiện chi trả trong hợp đồng.

VIII. HỒ SƠ
Hồ sơ chào giá bao gồm:

 1. Báo giá cạnh tranh (file scan từ bản gốc)
 2. 02 hợp đồng tương tự đã thực hiện (file scan từ bản gốc)
 3. Hồ sơ năng lực (CV) của nhóm chuyên môn: Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (file scan từ bản gốc); CMND/CCCD (file scan từ bản gốc): gửi ít nhất hồ sơ của 02 cán bộ chuyên môn chính tham gia.

 

Hạn gửi hồ sơ: Hồ sơ chào giá (file scan từ bản gốc) phải được gửi trước 15h00 ngày 22/04/2020 tới địa chỉ email: ngocphan@phad.org

 

Trân trọng!