Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 19th, 2021 trong mục

Thư mời chào giá “Thiết kế và in ấn tài liệu truyền thông”

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển – Dự án: “Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vững” trân trọng kính mời các công ty có năng lực, kinh nghiệm tham dự chào giá cho dịch vụ “Thiết kế và in ấn tài liệu truyền thông

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:
Dự án “Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vững” do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển thực hiện được tài trợ bởi Cộng hòa Séc.

Dự án sẽ lắp đặt 03 hệ thống tích hợp cung cấp nước sạch, nước uống học đường và sử dụng tài liệu truyền thông nhằm cải thiện kiến thức, thái độ, thực hành về nước, sức khỏe và sử dụng nước an toàn tiết kiệm cho học sinh và giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

II. MỤC TIÊU:
Cải thiện kiến thức, thái độ, thực hành về nước, sức khỏe và sử dụng nước an toàn tiết kiệm cho học sinh và giáo viên các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

III. KẾT QUẢ:
– 03 bộ tranh lật vui nhộn về nước sạch và sức khỏe, đối tượng là học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ;
– 03 video vui nhộn về nước sạch và sức khỏe, đối tượng là học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ;

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
IV.1. Về tranh lật
1. Nhiệm vụ thiết kế:
– Thiết kế 01 bộ tranh lật vui nhộn đối tượng là học sinh mầm non (MN). Hai mặt, mặt trước là tranh mô tả hành vi của bé, mặt sau là câu hỏi và trả lời giúp cho giáo viên hướng dẫn bé. Nội dung do Viện PHAD cung cấp;
– Thiết kế 01 bộ tranh lật vui nhộn đối tượng là học sinh tiểu học (TH). Hai mặt, mặt trước là tranh mô tả về kiến thức, thái độ và thực hành của học sinh về Nước sạch và sức khỏe, mặt sau là câu hỏi và đáp án giúp giáo viên hướng dẫn học sinh. Nội dung do Viện PHAD cung cấp;
– Thiết kế 01 bộ tranh lật đối tượng là học sinh trung học cơ sở (THCS). Hai mặt, mặt trước là tranh mô tả về kiến thức, thái độ và thực hành về Nước sạch và sức khỏe cho học sinh, mặt sau là câu hỏi và đáp án giúp giáo viên phổ biến kiến thức học sinh. Nội dung do Viện PHAD cung cấp;
Bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý của Viện PHAD;

2. In ấn tài liệu:
– Catalogue, kích thước A4 ngang;
– In 4 màu 2 mặt, Bìa C300, Ruột C200;
– Gia công ghim giữa thành phẩm;
– Số lượng: MN 100 quyển, TH 100 quyển, THCS 100 quyển;

IV.2. Về Video
1. Về kịch bản:
Dựa vào nội dung và bộ tranh của từng đối tượng xây dựng 03 video với các yêu cầu:
– 01 Video hoạt hình sinh động về “câu chuyện của Gấu Bông” dành cho học sinh mầm non;
– 01 Video tranh sinh động và vui nhộn tìm hiểu kiến thức, thái độ thực hành về Nước sạch và sức khỏe cho học sinh trường tiểu học;
– 01 Video tranh sinh động và vui nhộn tìm hiểu kiến thức, thái độ thực hành về Nước sạch và sức khỏe cho học sinh trường trung học cơ sở;

2. Về lồng tiếng:
Lồng tiếng trong Video phù hợp với lứa tuổi và giới tính trong bộ tranh.
Bổ sung và chỉnh sửa theo góp ý của Viện PHAD;

IV.3. Thời gian hoàn thành:
Thời gian hoàn thành thiết kế bộ tranh và in ấn, xây dựng video và lồng tiếng là 30 ngày tính từ ngày ký kết hợp đồng;

V. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:
Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển sẽ ký Hợp đồng dịch vụ trọn gói với Công ty được lựa chọn.

VI. YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
Công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:
– Có đội ngũ kinh nghiệm trong thiết kế, biên tập video và in ấn;
– Có kinh nghiệm trong các dự án tương tự;

VII. CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ LIÊN QUAN:
– Công ty được lựa chọn sẽ làm việc trực tiếp của Ban quản lý Dự án “Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vững”;
– Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) sẽ ký 01 hợp đồng dịch vụ trọn gói với Công ty;
– Việc chi trả sẽ được tính toán dựa trên chất lượng, nội dung sản phẩm in ấn và video theo các quy định trong hợp đồng;

VIII. HỒ SƠ
Hồ sơ chào giá bao gồm: 01 Báo giá chào hàng (file scan từ bản gốc);
Hạn gửi hồ sơ: Hồ sơ chào giá (file scan từ bản gốc) phải được gửi trước 15h00 ngày 28/05/2020 tới địa chỉ email: theu@phad.org; số điện thoại: 0918246566.