Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 18th, 2021 trong mục

Thư mời chào giá “Thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp đặt Hệ thống tích hợp cung cấp nước sạch, nước uống học đường”

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển – Dự án: “Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vững” trân trọng kính mời các Công ty có năng lực, kinh nghiệm tham dự chào giá cho dịch vụ “Thiết kế, sản xuất, vận chuyển và lắp đặt Hệ thống tích hợp nước sạch, nước uống học đường.”

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:
Dự án “Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vững” do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển thực hiện được tài trợ bởi Cộng hòa Séc.

Dự án sẽ lắp đặt 03 hệ thống tích hợp cung cấp nước sạch, nước uống học đường tại 03 điểm trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn QCVN cho 850 học sinh và 67 giáo viên tại xã.

II. MỤC TIÊU:
Tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường cho học sinh dân tộc thiểu số của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

III. KẾT QUẢ:
– 03 hệ thống tích hợp cung cấp nước sạch và nước uống học đường; công suất cung cấp nước sạch 5 m3/ngày, công suất nước uống học đường 120 lít/giờ;
– 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng và quản lí hệ thống cung cấp nước sạch và nước uống học đường;

IV. NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
4.1. Lựa chọn công nghệ xử lý nước với các yêu cầu sau:
a) Về chất lượng:
­Xử lý nguồn cấp đảm bảo chất lượng đầu ra QCVN 01/2009-BYT;
Xử lý nước uống trực tiếp từ nguồn nước cấp QCVN 01/2009-BYT đảm bảo chất lượng nước uống trực tiếp QCVN 6-1/2010-BYT;

b) Về công suất:
­Công suất nước cấp: 5m3/trong 20 giờ/hệ thống;
Công suất nước uống trực tiếp: 120 lít/giờ;

c) Phí vận hành bảo, bảo trì:
­Tiêu thụ công suất điện năng tiết kiệm;
­Tiết kiệm tối đa vật liệu/thiết bị thay thế;

d) Yêu cầu thiết kế:
Tích hợp hệ thống gọn đẹp;
­Đảm bảo dễ dàng vận hành và bảo trì bảo dưỡng;
­Học sinh dễ dàng lấy nước để uống;
­Ban quản lý dễ dàng tách, chiết vào bình 20 lít;
An toàn bền chắc cho ban quản lý bảo quản và học sinh sử dụng nước uống;

e) Số lượng sản xuất, vận chuyển và lắp đặt:
Sản xuất 03 Hệ thống;
Vận chuyển và lắp đặt tại 03 trường gồm: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

4.2. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và quản lí bao gồm :
­3 video hướng dẫn vận hành, thay thế loãi lọc định kỳ và khắc phục sự cố thông thường;
­3 sổ tay hướng dẫn vận hành, thay thế loãi lọc định kỳ và khắc phục sự cố thông thường;

4.3. Thời gian hoàn thành:
­Thời gian hoàn thành thiết kế, sản xuất, vận chuyển lắp đặt là 30 ngày tính từ ngày ký kết hợp đồng;
­Thời gian chạy vận hành thử nghiệm 15 ngày;
­Thời gian bảo hành thiết bị: 1 năm (một năm)

V. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN:
Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển sẽ ký Hợp đồng dịch vụ trọn gói với Công ty được lựa chọn.

VI. YÊU CẦU NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
Công ty cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:
– Đã có kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và lắp đặt Hệ thống tích hợp cung cấp nước sạch và nước uống đạt tiêu chuẩn QCVN;
– Có đội ngũ thiết kế, sản xuất và lắp đặt chuyên môn và kinh nghiệm;

VII. CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ LIÊN QUAN:
– Công ty được lựa chọn sẽ làm việc trực tiếp của Ban quản lý Dự án “Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vững”;
– Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) sẽ ký 01 hợp đồng dịch vụ trọn gói với Công ty;
– Việc chi trả sẽ được tính toán dựa trên việc hoàn thiện lắp đặt theo các điều kiện chi trả trong hợp đồng;

VIII. HỒ SƠ
Hồ sơ chào giá bao gồm:
1. Báo giá cạnh tranh (file scan từ bản gốc);
2. Bản thuyết minh sơ đồ công nghệ và thiết kế Hệ thống tích hợp cấp nước sạch và nước uống học đường đảm bảo chất lượng nước đầu ra theo QCVN (file scan từ bản gốc);
3. 02 hợp đồng tương tự đã thực hiện (file scan từ bản gốc);
4. Hồ sơ năng lực (CV) của nhóm chuyên môn: Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (file scan từ bản gốc); CMND/CCCD (file scan từ bản gốc): gửi ít nhất hồ sơ của 02 cán bộ chuyên môn chính tham gia.

Hạn gửi hồ sơ: Hồ sơ chào giá (file scan từ bản gốc) phải được gửi trước 15h00 ngày 28/05/2020 tới địa chỉ email: theu@phad.org; số điện thoại:0918246566.