Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười Hai 14th, 2022 trong mục

Thư mời báo giá

Nội dung: Mời chào giá Điện thoại thông minh

Bên mời chào giá: Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển

Ngày mời chào giá: 14 tháng 12 năm 2022

Thời hạn nhận chào giá: 8h30 ngày 15 tháng 12 năm 2022

Dự án Hãy nắm tay tôi (HMH) do Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển phối hợp với tổ chức Catholic Relief Services (CRS) dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai một mô hình phục hồi chức năng bền vững và liên ngành (vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và ngôn ngữ trị liệu) cho người khuyết tật nặng thông qua tăng cường các dịch vụ phục hồi chức năng tại tỉnh Bình Định, Kon Tum và Quảng Nam. Tiếp nối những kết quả đạt được từ giai đoạn 1 (HMH-I) với dự án “Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và liên ngành cho người khuyết tật nặng tại tỉnh Quảng Nam và Bình Định”, giai đoạn 2 (HMH-II) với dự án “Tăng cường các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng tại tỉnh Bình Định và Quảng Nam” hướng đến nâng cao việc sử dụng công nghệ thông tin để quản lý và tập huấn về kỹ năng chăm sóc, phát triển mạng lưới hướng dẫn viên về chăm sóc để hỗ trợ cho người chăm sóc và mạng lưới tình nguyện viên thực hiện chăm sóc tại nhà cho khoảng 2,600 người khuyết tật nặng. Dự án nhằm nâng cao khả năng sống độc lập, tham gia các hoạt động xã hội và trợ giúp những người khuyết tật khác, đồng thời dự án cũng sẽ mở rộng hỗ trợ điều chỉnh nhà ở và cung cấp dụng cụ trợ giúp cho người khuyết tật, phối hợp với các chuyên gia, kỹ thuật viên hoạt động trị liệu và các hướng dẫn viên về chăm sóc tại địa phương để đánh giá và theo dõi quá trình chăm sóc.

Trên thực tế, cuộc sống của những người khuyết tật trải qua rất nhiều những khó khan và thử thách. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày nay, mọi kiến thức và thông tin đều có thể được tìm kiếm thông qua các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Bên cạnh việc tăng cường khả năng chăm sóc, nhiều trường hợp cuộc sống và sinh kế của người khuyết tật đã được cải thiện đáng kể nhờ việc có điện thoại thông minh và Internet. Tuy nhiên, đa số người khuyết tật và người chăm sóc đều thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, kinh tế gặp nhiều khó khăn, cùng với đó là rào cản về đi lại khiến họ không thể tham gia đào tạo và chăm sóc trực tiếp lẫn trực tuyến, dẫn đến gặp khó khăn trong việc kết nối với người chăm sóc và những người có thể giúp đỡ khi cần.

Để mang tới cơ hội thay đổi cuộc sống của người khuyết tật, dự án HMH-II đưa ra chương trình trao tặng điện thoại thông minh cho khoảng 750 người khuyết tật tại tỉnh Bình Định, Kon Tum và Quảng Nam (chia ra làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 250 người). Dự án mong muốn nhận được báo giá cho 250 điện thoại thông minh với giá thành hợp lý nhất theo thông tin khuyến nghị: hệ điều hành Android 10 hoặc 11, RAM ≥ 2GB  + ROM ≥ 32GB, pin ≥ 4000mAh).

Sau khi người khuyết tật được nhận điện thoại, dự án sẽ hỗ trợ kinh phí viễn thông và đào tạo 4 kỹ năng số cần thiết theo bộ tiêu chuẩn của UNESCO để đảm bảo người khuyết tật và người chăm sóc tận dụng được mọi chức năng của điện thoại thông minh, đồng thời người khuyết tật sẽ được hỗ trợ để cải thiện sinh kế và sống độc lập. Dựa trên kinh nghiệm, dự án cam kết sử dụng kinh phí cho việc mua thiết bị điện thoại và trao tặng điện thoại. Tất cả điện thoại đã được trao tặng sẽ được công khai, minh bạch với mã số cụ thể và có thể tra cứu. Mọi hoạt động của dự án sẽ được cập nhật cụ thể trên website: www.phad.org và thông tin của người nhận cũng sẽ được công khai cụ thể dưới sự đồng ý của mỗi cá nhân.

Hướng dẫn gửi Báo giá:

Báo giá chính thức được ký tên và đóng dấu bởi doanh nghiệp, và các tài liệu gửi kèm như bản thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh gửi qua thư điện tử đến các địa chỉ email sau: trunglt@phad.orgphad@phad.org

Thời hạn nộp báo giá: 16:00 giờ, ngày 23 tháng 12 năm 2022

Báo giá và các tài liệu gửi kèm nộp muộn sẽ không được chấp nhận.