Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 27th, 2023 trong mục

Thư mời báo giá – Xây dựng ứng dụng “Quản lý chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật”

Nội dung: Mời chào giá Xây dựng ứng dụng “Quản lý chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật”

Bên mời chào giá: Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển

Ngày mời chào giá: ngày 27 tháng 01 năm 2023

Thời hạn nhận chào giá: 9h30 ngày 30 tháng 01 năm 2023

Việt Nam có số lượng người khuyết tật đáng kể. Tại tỉnh Bình Định, có khoảng 33,000 người khuyết tật, chiếm 2.12% dân số. Tỉnh Quảng Nam có hơn 100,000 người khuyết tật trên tổng số khoảng 1,4 triệu dân, trong đó 60% là người khuyết tật nặng. Địa bàn tỉnh Kon Tum có trên 6,200 người khuyết tật trên tổng số khoảng hơn 500,000 dân. Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong phát triển kinh tế cũng như cung cấp các dịch vụ cho người dân, bao gồm dịch vụ cho người khuyết tật và người khuyết tật nặng. Người khuyết tật nhận được một số hỗ trợ về tài chính, thiết bị trợ giúp và các dịch vụ vật lý trị liệu cho người khuyết tật nặng, chất lượng của các dịch vụ phục hồi chức năng và sự phối hợp giữa các ngành phục hồi chức năng, đặc biệt là các dịch vụ cho người khuyết tật nặng thường yêu cầu nhiều hình thức hỗ trợ.

Dự án “Hold My Hand II – Cải thiện dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng ở các tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Kon Tum” (HMH-II), được thực hiện bởi Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD). Dự án sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật nặng thông qua việc tăng cường chăm sóc và trợ giúp người khuyết tật nặng tại tỉnh Bình Định, Kon Tum và Quảng Nam. Dự án được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trong vòng 2 năm, từ năm 2021 đến năm 2023.

Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý thông tin và báo cáo dữ liệu, Dự án dự kiến phát triển Ứng dụng quản lý chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật, sau đây gọi tắt là Ứng dụng. Ứng dụng bao gồm có phiên bản web và phiên bản application (cài đặt và sử dụng trên nền tảng hệ điều hành IOS và Android). Người dùng của ứng dụng này là người khuyết tật/ người chăm sóc của người khuyết tật tại các địa bàn dự án, các hướng dẫn viên chăm sóc tại nhà cho người khuyết tật.

Dự án mong muốn nhận được báo giá cho việc phát triển ứng dụng này, bao gồm 3 gói công việc, cụ thể là:

  1. Phát triển API để xây dựng các chức năng, gia diện của Ứng dụng
  2. Xây dựng Ứng dụng phiên bản application
  3. Xây dựng hệ thống back-end và Ứng dựng phiên bản web

Tài liệu yêu cầu chi tiết Ứng dụng sẽ được chia sẻ tới các đơn vị quan tâm.

Hướng dẫn gửi Báo giá:

Báo giá chính thức được ký tên và đóng dấu bởi doanh nghiệp, và các tài liệu gửi kèm như bản thông số kỹ thuật của điện thoại thông minh gửi qua

Thư điện tử đến các địa chỉ email sau: trunglt@phad.org và phad@phad.org

Hoặc bản cứng tới Văn phòng Điều hành

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà ICON4, số 1-3, Cầu Giấy (Địa chỉ cũ: 243A Đê La Thành), P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: +84 24 73 000 988

Thời hạn nộp báo giá: 16:00 giờ, ngày 08 tháng 02 năm 2023

Báo giá và các tài liệu gửi kèm nộp muộn sẽ không được chấp nhận