Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tám 14th, 2017 trong mục

Tuyển dụng – Chuyên gia tư vấn dự án Local Works

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là đơn vị trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cần tuyển Chuyên gia Hỗ trợ Nâng cao Năng lực Hệ thống Tài chính cho dự án LOCALWORKS.

Đặt vấn đề
Trong vài năm trở lại đây ,Việt Nam liên tục đối mặt với những khó khăn và thách thức về các vấn đề phát triển. Trong những thách thức này, vấn đề về nước và ô nhiễm môi trường nước nổi nên như một vấn đề nghiêm trọng và phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước có ảnh hưởng đến sức khỏe của người Việt Nam. Trong khi các giải pháp cần thiết thì rải rác, quy mô nhỏ, và không hiệu quả. Viện Dân số, Sức khoẻ và Phát triển (PHAD) nhận thấy những khó khăn thách thức ở địa phương chỉ có thể được giải quyết lâu dài và bền vững thông qua việc xây dựng năng lực tại địa phương cũng như việc tăng cường hợp tác giữa các tổ chức địa phương nên đã đề xuất chương trình “Sức khoẻ Môi trường tại Địa phương ở Việt Nam” tên tiếng Anh “Vietnam localworks for Environmental Health” tên viết tắt” LOCALWORKS ”. Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ dự án Localworks thông qua PHAD. Thời gian thực hiện dự án từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 (05 năm). Trong dự án có hợp phần năng cao năng lực tài chính, hành chính cho tổ chức nhận tài trợ. PHAD cần mời 02 chuyên gia tài chính có năng lực & kinh nghiệm tham gia hỗ trợ trong dự án.

Mô tả công việc
– Thảo luận với PHAD về yêu cầu tư vấn, thực trạng và các vấn đề có liên quan.
– Kiểm tra soát xét các Quy chế, Cơ cấu tổ chức, vai trò và trách nhiệm của các vị trí quản lý, nhân viên cũng như các yêu cầu, ý kiến của USAID có liên quan.
– Thảo luận tìm hiểu các tổ chức khác nhận được Hợp đồng tài trợ của USAID.
– Thảo luận với PHAD về những thay đổi liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự vai trò của từng nhân viên có liên quan, tách các nghĩa vụ và trách nhiệm của các nhân viên để tránh chồng chéo.
– Soạn thảo, sửa đổi lại các tài liệu, quy chế liên quan đến nhân sự, mua sắm, kế toán tài chính, cơ cấu tổ chức, mô tả công việc của nhân viên liên quan (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) theo hướng đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ đồng thời đảm bảo tính khả thi.
– Rà soát kiện toàn lại hệ thống tài chính theo qui định của pháp luật & nhà tài trợ .
– Họp với PHAD về bản dự thảo của tài liệu và hoàn thiện các tài liệu này sau khi có ý kiến của PHAD.
– Tập huấn nâng cao các nghiệp vụ cho nhân viên liên quan.

Địa điểm và thời gian hoàn thành
+ Địa điểm triển khai tại văn phòng PHAD.
+ Thời gian thực hiện : 20/8/2017 đến 30/9/2017.

Yêu cầu chuyên môn:
+ Thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập.
+ Có bằng bằng chuyên môn về lĩnh vực tài chính từ Thạc sỹ và 10-15 năm kinh nghiệm
tương ứng trở lên.
+ Có chứng chỉ nghề nghiệp liên quan.
+ Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức nước ngoài từ 5 năm trở lên.

Cách thức ứng tuyển:
CV ứng tuyển bằng tiếng Anh nộp trực tuyến về địa chỉ van@phad.org trước 17:00 ngày 21/8/2017. Email ứng tuyển ghi rõ tiêu đề “ungtuyen TVTC_14Augl17_Hovaten” (Ví dụ: ungtuyen TVTC_14Aug17_NguyenVanAnh”)
Xin vui lòng truy cập vào website: www.phad.org để biết thêm thông tin về Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)

Lưu ý:

– Đề nghị không liên hệ bằng điện thoại.

– Chúng tôi chỉ tiến hành phỏng vấn hồ sơ đạt yêu cầu.