Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười Hai 28th, 2021 trong mục

Thông báo mời thầu tư vấn – Dịch vụ tư vấn Kiểm toán độc lập – Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

THÔNG BÁO MỜI THẦU TƯ VẤN
Dịch vụ tư vấn Kiểm toán độc lập
(Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021)
Số TBMT: 181 /MT-PHAD/2021

Viện Dân Số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) là Tổ chức Phi chính phủ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2021, Viện PHAD đã triển khai các dự án:

1. Hỗ trợ chăm sóc phục hồi chức năng bền vững và đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng;
2. Tăng cường tiếp cận nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh nhằm nâng cao sức khỏe của người dân;
3. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tin nhắn (mHealth) thúc đẩy sử dụng tổng đài tư vấn cai thuốc lá và cai thuốc lá;
4. Hội thảo quốc tế 2021: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trẻ trong ASEAN”;
5. Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn biền vững;
6. Dịch vụ nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu cải thiện các dịch vụ trầm cảm tại Việt Nam;
7. Dịch vụ nghiên cứu khoa học: Điều tra sức khỏe người già tại Việt Nam
8. Dịch vụ nghiên cứu khoa học: Hỗ trợ chuyên gia tâm lý tư vấn cho trẻ em tự kỷ;
9. Dịch vụ Nghiên cứu khoa học về bệnh sa sút trí tuệ của người cao tuổi.

Tổng số vốn viện trợ không hoàn lại và Dịch vụ nghiên cứu khoa học nhận được khoảng: 75.000 CAD1.372.196 USD từ các nhà tài trợ;

Viện PHAD trân trọng kính mời các đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán có đủ tư cách hợp lệ và năng lực tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm toán độc lập năm 2021.
Yêu cầu thời gian kiểm toán trong vòng tháng 02/2022. Thời gian phát hành báo cáo Kiểm toán và thư quản lý trước ngày 15/03/2022.

Loại thông báo: Thông báo thực.
Lĩnh vực thông báo: Tư vấn thông thường.
Hình thức thông báo: Đăng lần đầu.

Gói dịch vụ tư vấn: Kiểm toán độc lập (báo cáo tài chính năm 2021).
Nguồn vốn: Nguồn viện trợ.
Bên mời cung cấp dịch vụ: Viện Dân Số Sức Khỏe và Phát Triển .
Hình thức lựa chọn: Đấu thầu hạn chế (xem Danh sách ngắn kèm theo TOR)

Yêu cầu về nhiệm vụ đối với đơn vị kiểm toán (TOR): xem chi tiết tại đây.
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 10 / 01 /2022 đến trước 16h ngày 12 / 01 /2022.

Địa điểm nhận hồ sơ trực tiếp:
Chị Lê Hồng Vân – Phòng Hành Chính
Viện Dân Số Sức Khỏe Và Phát Triển (Viện PHAD)
Tầng 14 Tòa Nhà ICON4 – Số 1 Cầu Giấy – Đống Đa – Hà Nội .
Số điện thoại: (+84)24-73000988

Hồ sơ yêu cầu gồm:
● Thư mời quan tâm;
● Dự kiến kế hoạch Kiểm toán;
● Bản chào giá.