Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Ba 21st, 2019 trong mục

Thông báo mời thầu – Gói thầu số 7_Tổ chức Lễ bàn giao công trình cấp nước sạch tại 04 điểm trường trên địa bàn xã Hà Lâm

Số Thông báo mời thầu: 21.03.19/MT-PHAD
Ngày đăng tải: 21/03/2019

Hình thức thông báo: Thông báo Thực
Lĩnh vực thông báo: Phi Tư vấn

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Tổ chức Lễ bàn giao công trình cấp nước sạch tại 04 điểm trường trên địa bàn xã Hà Lâm.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2019

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Sự kiện
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước
Hình thức nhận hồ sơ dự thầu: Đấu thầu không qua mạng;
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 22/03 đến hết 9 giờ ngày 28/3/2019.
Địa điểm: Viện Dân sốm Sức khỏe và Phát triển, Tầng 14, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Giá bán: Miễn phí
Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 28/3/2019
Hình thức đảm bảo: Tiền mặt
Số tiền đảm bảo: 3.000.000 VNĐ
Số tiền bằng chữ: Ba triệu đồng.