Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 2nd, 2019 trong mục

Thông báo mời thầu – Gói thầu số 2_ Hội nghị Vận động chính sách và đào tạo về kế hoạch Cấp nước An toàn tại Thanh Hóa

Số Thông báo mời thầu: 01.03.19/MT-PHAD
Ngày đăng tải: 01/03/2019

Hình thức thông báo: Thông báo Thực
Lĩnh vực thông báo: Phi Tư vấn

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Tổ chức Hội nghị Vận động chính sách và đào tạo về Kế hoạch Cấp nước An toàn tại Thanh Hóa.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2019

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Hình thức nhận hồ sơ dự thầu: Đấu thầu không qua mạng;
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 02/01 đến hết 16 giờ ngày 7/1/2019.
Địa điểm: Viện Dân sốm Sức khỏe và Phát triển, Tầng 14, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Giá bán: Miễn phí
Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 8/1/2019
Hình thức đảm bảo: Tiền mặt
Số tiền đảm bảo: 1.500.000 VNĐ
Số tiền bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng.