Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười 2nd, 2018 trong mục

Thông báo mời thầu – Gói thầu số 26/2018_Tư vấn Lập hồ sơ xin cấp phép cho 03 giếng khoan thăm dò tại xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Số Thông báo mời thầu: 02.10.18/MT-PHAD
Ngày đăng tải: 02/10/2018

Hình thức thông báo: Thông báo Thực
Lĩnh vực thông báo: Tư vấn

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Tư vấn Lập hồ sơ xin cấp phép cho 03 giếng khoan thăm dò tại xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2018

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Gói thầu tư vấn
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu hạn chế trong nước
Hình thức nhận hồ sơ dự thầu: Đấu thầu không qua mạng;
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 02/10 đến hết 9 giờ ngày 12/10/2018.
Địa điểm: Viện Dân sốm Sức khỏe và Phát triển, Tầng 14, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Giá bán: Miễn phí
Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 12/10/2018
Hình thức đảm bảo: Tiền mặt
Số tiền đảm bảo: 2.250.000 VNĐ
Số tiền bằng chữ: Hai triệu hai trăm năm mươi nghìn.