Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười Hai 31st, 2018 trong mục

Thông báo mời thầu – Gói thầu số 20_Xây dựng 02 hệ thống hỗ trợ cho lắp đặt hệ thống xử lý nước cho 02 cụm dân cư trên địa bàn xã Hà Lâm.

Số Thông báo mời thầu: 31.12.18/MT-PHAD
Ngày đăng tải: 31/12/2018

Hình thức thông báo: Thông báo Thực
Lĩnh vực thông báo: Xây lắp

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển

Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Xây dựng 02 hệ thống hỗ trợ cho lắp đặt hệ thống xử lý nước cho 02 cụm dân cư trên địa bàn xã Hà Lâm. Xây dựng bể nước, công trình hỗ trợ gồm bể chứa nước thô, bể chứa nước máy, bể chứa nước sau xử lý, bể tăng áp, mái che, rào bảo vệ để lắp đặt máy xử lý nước.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2019

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 270 ngày

Nội dung chính của gói thầu:  Xây dựng bể nước, công trình hỗ trợ gồm bể chứa nước thô, bể chứa nước máy, bể chứa nước sau xử lý, bể tăng áp, mái che, rào bảo vệ để lắp đặt máy xử lý nước
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu thông thường;
Hình thức nhận hồ sơ dự thầu: Đấu thầu không qua mạng;
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 03/01 đến hết 9 giờ ngày 15/1/2019.
Địa điểm: Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển, Tầng 14, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Giá bán: Miễn phí
Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 15/1/2019