Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 3rd, 2019 trong mục

Thông báo mời thầu – Gói thầu số 19_Khoan thăm dò và khai thác 02 giếng tại 02 điểm trường tại xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Số Thông báo mời thầu: 03.01.19/MT-PHAD
Ngày đăng tải: 03/01/2019

Hình thức thông báo: Thông báo Thực
Lĩnh vực thông báo: Xây dựng và lắp đặt hệ thống nước

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Khoan thăm dò và khai thác 02 giếng tại 02 điểm trường tại xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2019

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Khoan thăm dò và khai thác giếng tại các điểm trường
Loại hợp đồng: Trọn gói

Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu trong nước;
Hình thức nhận hồ sơ dự thầu: Đấu thầu không qua mạng;
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 03/01 đến hết 9 giờ ngày 16/01/2019.
Địa điểm: Viện Dân sốm Sức khỏe và Phát triển, Tầng 14, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Giá bán: Miễn phí
Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 16/01/2019
Hình thức đảm bảo: Tiền mặt
Số tiền đảm bảo: 12.300.000 VNĐ
Số tiền bằng chữ: Mười hai triệu, ba trăm nghìn đồng.