Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 3rd, 2019 trong mục

Thông báo mời thầu – Gói thầu số 15_Thực hiện các chiến dịch truyền thông di động tại các trường học và kết hợp vận động chính sách, huy động nguồn lực địa phương

Số Thông báo mời thầu: 03.01.19/MT-PHAD
Ngày đăng tải: 03/01/2019

Hình thức thông báo: Thông báo Thực
Lĩnh vực thông báo: Phi Tư vấn

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Thực hiện các chiến dịch truyền thông di động tại các trường học và kết hợp vận động chính sách, huy động nguồn lực địa phương.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2019

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 60 ngày

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp thiết bị âm thanh, màn hình phục vụ chuỗi sự kiện Roadshow Hành trình Đại sứ Nước tại Hà Nam và Thanh Hóa
Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước
Hình thức nhận hồ sơ dự thầu: Đấu thầu không qua mạng;
Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 03/01 đến hết 9 giờ ngày 10/1/2019.
Địa điểm: Viện Dân sốm Sức khỏe và Phát triển, Tầng 14, tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
Giá bán: Miễn phí
Thời điểm mở thầu: 09h30 ngày 10/1/2019
Hình thức đảm bảo: Tiền mặt
Số tiền đảm bảo: 7.425.000 VNĐ
Số tiền bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn.