Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tám 22nd, 2018 trong mục

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH – Gói thầu mua sắm trang thiết bị

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Tên gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị Máy tính bảng – MTB”

1. Bên mời thầu: Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD)
Địa chỉ: Văn phòng điều hành – Tầng 14, tòa Icon 4, Số 1 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại/email: +84 24 73000988/ phad@phad.org
2. PHAD mời các nhà thầu hợp lệ gửi bản chào giá cho gói thầu “Mua sắm trang thiết bị Máy tính bảng – MTB” theo nội dung sau:

– Máy tính bảng

– Địa điểm giao hàng: Tầng 14, tòa Icon 4, số 1 Cầu Giấy, Hà Nội
– Thời hạn giao hàng: 2 tuần kể từ ngày ký hợp đồng
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
4. Các nhà thầu hợp lệ và quan tâm đến hợp đồng này có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và được cung cấp Bản chào giá bằng tiếng Việt hoàn toàn miễn phí tại địa chỉ sau: http://bit.ly/2MBUpRO.
5. Bản chào giá phải được gửi tới địa chỉ liên hệ ghi ở mục 1.
– Hạn cuối nộp bản chào giá: trước 17h00 ngày 30/08/2018
– Bản chào giá nộp muộn sẽ bị loại và không còn giá trị.

Ký thay Viện trưởng
Phó Viện trưởng

(Đã ký)

Vũ Công Nguyên