Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Ba 28th, 2018 trong mục

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

anh1

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ Quyết định số 34 ngày 23/03/2018 của Viện trưởng Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp gói dịch vụ gửi, nhận và quản lý tin nhắn 2 chiều” thuộc dự án: “Ứng dụng hệ thống tin nhắn (mHealth) thúc đẩy sử dụng Tổng đài tư vấn cai thuốc lá và cai thuốc lá” (M2Q2);

            Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển xin thông báo:

  1. Nhà thầu được lựa chọn:
  • Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT
  • Giá gói thầu trúng thầu: 297,000,000 VND/năm (đã bao gồm VAT)
  • Loại Hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực và hoàn thành không muộn hơn ngày 30 tháng 09 năm 2022.
  • Thời gian ký kết hợp đồng: Trong vòng một tuần sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.
  1. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn:

anh2

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển thông báo đến các nhà thầu tham dự đấu thầu được biết và mời nhà thầu trúng thầu đến Viện để ký kết hợp đồng trước ngày 04/04/2018.

anh3