Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười 14th, 2018 trong mục

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép cho 03 giếng khoan thăm dò tại xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa”

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép cho 03 giếng khoan thăm dò tại xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2018

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
A. Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây Dựng Đất Việt
Địa chỉ: Số nhà 352 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Giá trị gói thầu thực tế: 65.587.671 Việt nam đồng
(Bằng chữ: Sáu mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm bảy mươi mốt đồng).
4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

B. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu: tháng 11/2018.