Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 11th, 2019 trong mục

Thông báo Kết quả Lựa chọn nhà thầu – Gói thầu số 15/2019

Bên mời thầu: Z069637 – Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển
Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

Tên gói thầu: Thực hiện các chiến dịch truyền thông di động tại các trường học và kết hợp vận động chính sách, huy động nguồn lực địa phương.
Tên dự toán mua sắm: Dự toán năm 2019

Nguồn vốn: ODA không hoàn lại của USAID
A. Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

– Với Dịch vụ thuê Thiết bị âm thanh phục vụ chuỗi sự kiện truyền thông Roadshow Hành trình Đại sứ Nước: Công ty Tổ chức Sự kiện và Du lịch Vietvision
Địa chỉ: 102 DD2 KTT Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội
Giá trị gói thầu thực tế: 66.000.000 Việt nam đồng
(Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng).
4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
– Với Dịch vụ thuê Màn hình LED P3 cho Roadshow Hành trình Đại sứ Nước tại 05 điểm trường tại Hà Nam: Công ty TNHH Giải trí và Tổ chức Sự kiện Star Music
Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, thôn Đàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội
Giá trị gói thầu thực tế: 74.250.000 Việt nam đồng
(Bằng chữ: Bảy mươi tư triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng).
4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày
– Với Dịch vụ thuê Màn hình LED P3 cho Roadshow Đại sứ Nước tại 07 điểm trường tại Thanh Hóa: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Du lịch Quốc tế Thiên Hà
Địa chỉ: 53 Thái Thịnh, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội.
Giá trị gói thầu thực tế: 69.300.000 Việt nam đồng
(Bằng chữ: Sáu mươi chín triệu, ba trăm nghìn đồng).
4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định;
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

B. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu: tháng 01/2019.