Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tám 13th, 2019 trong mục

Quyết định Phê duyệt Kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 22 “Thiết kế mạng lưới và lắp đặt 02 hệ thống đường ống nước đến hết trục đường giao thông chính của 02 thôn trên địa bàn xã Hà Lâm” Dự án Local Works

QD 1308_Page_1 QD 1308_Page_2