Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 7th, 2019 trong mục

Quyết định phê duyệt Kết quả Lựa chọn Nhà thầu gói thầu số 20 “Xây dựng 02 hệ thống hỗ trợ cho lắp đặt hệ thống xử lý nước cho 02 cụm dân cư trên địa bàn xã Hà Lâm” Dự án Local Works

QD 0701_Page_1 QD 0701_Page_2 QD 0701_Page_3