Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 16th, 2019 trong mục

Quyết định Phê duyệt Kết quả Lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 “Khoan thăm dò và khai thác 02 giếng tại 02 điểm trường tại xã Hà Lâm, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa” Dự án Local Works

QD 1601_Page_1 QD 1601_Page_2 QD 1601_Page_3