Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 17th, 2019 trong mục

Quyết định Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 “Thực hiện chiến dịch truyền thông di động tại các trường học và kết hợp vận động chính sách, huy động nguồn lực tại địa phương” Dự án Local Works

QD 1701_Page_1 QD 1701_Page_2