Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tư 15th, 2019 trong mục

Quyết định Hủy gói thầu số 18 “Tổ chức chiến dịch Đại sứ nước vào ngày Nước Thế giới và ngày Sức khỏe Thế giới” Dự án Local Works

QD 15042_Page_1QD 15042_Page_2