Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tư 15th, 2019 trong mục

Quyết định Hủy gói thầu số 17 “Tổ chức chiến dịch truyền thông gây Quỹ Năm của Nước sạch Để gây quỹ cho hoạt động truyền thông và chiến dịch truyền thông tại cộng đồng cho các năm tiếp theo” Dự án Local Works

QD 1504_Page_1

QD 15041_Page_2