Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Ba 3rd, 2021 trong mục

Người cao tuổi ở Việt Nam

Điều tra ban đầu của Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe tại Việt Nam năm 2018 (LSAHV) có sự tham gia của 6.050 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Nghiên cứu cho thấy bức tranh tổng thể về người cao tuổi ở Việt Nam, bao gồm các đặc điểm nhân khẩu học, tình trạng sức khỏe, các khía cạnh khác nhau của sức khỏe và hạnh phúc liên quan đến tuổi và giới tính của người cao tuổi cũng như tình trạng kinh tế và mối quan hệ xã hội của họ.

Báo cáo toàn văn của nghiên cứu có thể xem tại đây:
Tiếng Việt
Tiếng Anh