Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Tám 19th, 2016 trong mục

Nghiên cứu Hỗ trợ tuân thủ điều trị cho Vị thành niên ở Việt Nam (SAAV)

Tuần thủ điều trị đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình điều trị HIV tuy nhiên mức độ tuân thủ điều trị là khác nhau giữa các bệnh nhân và nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc này. Nhằm tìm hiểu về các can thiệp khả thi và hiệu quả trong việc giúp bệnh nhân HIV duy trì tuân thủ điều trị ARV, Viện Dân số Sức khỏe và Phát triển phối hợp cùng Đại học New England (Hoa Kỳ) thực hiện nghiên cứu Hỗ trợ tuân thủ điều trị cho Vị thành niên ở Việt Nam (SAAV). Nghiên cứu được tài trợ bởi Viện Y khoa Hòa Kỳ (NIH).

Nghiên cứu SAAV được triển khai tại Hà Nội trong thời gian từ tháng 8/2016 đến 8/2018. Nghiên cứu tập trung vào giai đoạn quan trọng của tuổi thiếu niên (độ tuổi 12-15), khi hầu hết thanh thiếu niên đã chịu trách nhiệm chính cho việc dùng thuốc và sắp chuyển sang nhận thuốc tại cơ sở điều trị cho người lớn.

Nghiên cứu SAAV gồm 3 giai đoạn chính:
– Giai đoạn 1: Nghiên cứu hình thành. Là giai đoạn nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu các vấn đề gặp phải trong quá trình tuân thủ điều trị của bệnh nhân vị thành niên.
– Giai đoạn 2: Nghiên cứu can thiệp. Thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên để đánh giá tính khả thi, khả năng chấp nhận và tác động của can thiệp đến tuân thủ điều trị ARV và kết quả lâm sàng.
– Giai đoạn 3: Chia sẻ kết quả.